Uzmanlar uyar覺yor: burundan nefes al覺n!

nefes alan kadin

Uzmanlar, kirli havalarda a覺zdan al覺nan nefesle birlikte, kirli havan覺n boazda tahri yaparak, akciere kadar ilerlediini ve baz覺 hastal覺klara da davetiye 癟覺kard覺覺n覺 bildirdi.

Sel癟uk niversitesi Meram T覺p Fak羹ltesi G繹羹s Hastal覺klar覺 Anabilim Dal覺 retim yesi Yrd. Do癟. Dr. Emin Maden, yapt覺覺 a癟覺klamada, k覺 aylar覺nda souk hava nedeni ile sobalarda ve kaloriferlerde kullan覺lan kalitesiz k繹m羹r ve egzoz duman覺na bal覺 oluan kirli havan覺n ciddi solunum s覺k覺nt覺lar覺na neden olduunu belirtti.

zellikle souk hava nedeni ile burunda solunan havan覺n 覺s覺t覺lmas覺 amac覺yla, k覺lcal damarlarda kan ak覺m覺n覺n younlat覺覺n覺 ve buna bal覺 burun t覺kan覺kl覺覺 ortaya 癟覺kt覺覺n覺 dile getiren Maden, 襤nsanlar, havan覺n souk olmas覺 nedeniyle, az覺n覺 burnunu kapat覺p d覺ar覺 癟覺k覺yorlar ve 癟ou kez burunda oluan t覺kan覺kl覺k nedeniyle nefesi daha 癟ok a覺zdan almaya bal覺yor. A覺zdan al覺nan nefes, kirli havan覺n akcierlere kadar ilerlemesine, boazda tahri yapmas覺na ve 繹ks羹r羹k, nefes darl覺覺 gibi ikayetlerin artmas覺na neden olur dedi.

Hava kirliliinin, toplum sal覺覺 i癟in ciddi bir problem olduunu s繹yleyen Maden, Kirli havaya maruz kalmak, uzun d繹nemde hem 癟ocuklarda akcierin geliimini etkiliyor hem de (kesin verilerle kan覺tlanmamakla birlikte) akcier kanseri gibi hastal覺klara da neden oluyor. zellikle ast覺m hastalar覺 ve kronik broniti olan hastalar, m羹mk羹n olduu kadar kirli havalarda d覺ar覺 癟覺kmas覺nlar diye konutu.
Hava kirliliini, havada s羹lf羹rdioksit, ozon, azot oksit, kurun gibi yabanc覺 partik羹llerin younluunun artmas覺 olarak tan覺mlayan Maden, unlar覺 kaydetti: Havadaki kirlilik, bir癟ok solunum yolu hastal覺klar覺n覺n hem k繹keninde var, hem de var olan ast覺m, kronik bronit gibi hava yolu hastal覺klar覺n覺n iddetlenmesine zemin haz覺rlamaktad覺r. zellikle k覺 aylar覺nda, kalitesiz k繹m羹r yani, enerji seviyesi d羹羹k, k羹k羹rt seviyesi y羹ksek olan k繹m羹rlerin yak覺lmas覺, havadaki kirlilik oran覺n覺n artmas覺na neden oluyor. Bu nedenle, 繹zellikle kronik bronit ve ast覺m覺 olan hastalar覺n hastaneye bavurusunda belirgin art覺 oluyor.

Bunu da oku :  Dr. Hiam Alahdab: Mesleki ast覺m art覺yor

SALIKLI K襤襤LERDE DE NEFES DARLIINA NEDEN OLUYOR
Hava kirliliinin, sal覺kl覺 kiilerde de 癟eitli rahats覺zl覺klara neden olaca覺n覺 ifade eden Maden, hava kirliliin youn olduu b繹lgelerde zorunlu olmad覺k癟a d覺ar覺 癟覺k覺lmamas覺 uyar覺s覺nda bulundu.

Maden, 繹zellikle 癟ocuklar覺n uzun s羹re kirli havaya maruz kalmas覺 durumunda, kirliliin, akcierin geliimini olumsuz y繹nde etkilediini aktararak, 繹yle devam etti: Kirli hava, sal覺kl覺 kiilerde de solunum fonksiyonlar覺nda belirgin azalmaya, sal覺kl覺 kiilerde dahi nefes darl覺覺na, sin羹zit, faranjit gibi 羹st solunum yolu hastal覺klar覺nda art覺a neden oluyor. Bunun d覺覺nda 繹zellikle 癟ocuklar覺n, uzun s羹re kirli havaya maruz kalmas覺, hem akcierlerinin geliimini olumsuz y繹nde etkiliyor hem de kesin verilerle kan覺tlanmamakla birlikte akcier kanserine neden oluyor.

NELER YAPILMALI
zellikle ast覺m ve kronik bronitli vatandalar覺n gerekmedik癟e d覺ar覺ya 癟覺kmamalar覺n覺 繹neren Maden, d覺ar覺ya 癟覺kmak zorunda kal覺n覺rsa 繹zellikle nefes darl覺覺 sorunu olan hastalar覺n nefeslerini burundan almalar覺n覺 s繹yledi.

K覺 aylar覺ndaki hava kirliliinin en 繹nemli sebepleri aras覺nda yer alan kalitesiz k繹m羹r yak覺lmas覺n覺n yan覺nda, arabalar覺n egzozlar覺ndan 癟覺kan duman覺n da etkili olduunu vurgulayan Maden, ara癟 sahiplerinin mutlaka egzoz muayenelerini yapt覺rmas覺 tavsiyesinde bulundu.

Bunu da oku :  B繹brek hastalar覺 oru癟 tutarken nelere dikkat etmeli?

襤 ORTAM HAVA K襤RL襤L襤襤 DAHA OK TEHL襤KEL襤
D覺 ortam hava kirlilii kadar i癟 ortam hava kirliliininde tehlikeli olduunu an覺msatan Maden, i癟 ortam hava kirliliinin en 繹nemli sebebinin sigara olduunu dile getirerek, sigaran覺n bata akcier kanseri olmak 羹zere bir癟ok kanser t羹r羹ne neden olduunu, ayr覺ca kronik bronit gibi hava yolu hastal覺klar覺n覺n en 繹nemli sebebi olduunu vurgulad覺.

Ebeveynlerin, 繹zellikle akcierleri yeni gelimekte olan k羹癟羹k yataki 癟ocuklar覺n yan覺nda sigara i癟tiklerinde 癟ocuklar覺n dumandan ciddi ekilde etkiledii uyar覺s覺nda da bulunan Maden, Anne, baba sigara i癟tii zaman 癟ocuklar覺n akcierlerinde ciddi hasar olumas覺na neden oluyor. D羹nyada en s覺k 繹l羹m nedenlerinden birisi akcier kanseri ve bunun da en 繹nemli sebebi sigara. Vatandalar覺m覺z, sadece d覺 havadaki kirliliinden deil, bunlar覺n yan覺nda mutlaka ev i癟i hava kirliliine neden olan sigaradan da mutlaka korunmas覺 gerekiyor dedi.
H羹rriyet

(Toplam 12 defa izlendi, bug羹n 1 kere g繹r羹ld羹)

Related posts

Leave a Comment