Hymenoplasty: Bir Yeniden Dou

hymenoplasty, bekaret onar覺m覺

Hymenoplasty: Bir Yeniden Dou veya Toplumsal Bask覺n覺n Yans覺mas覺 m覺? Hymenoplasty, kad覺nlar覺n himen (bekaret zar覺) ad覺 verilen dokuyu onarmay覺 veya yeniden oluturmay覺 ama癟layan cerrahi bir prosed羹rd羹r. Himen, vajina giriinde bulunan ince bir zar tabakas覺d覺r. Geleneksel olarak, bu zar覺n ilk cinsel iliki s覺ras覺nda y覺rt覺lmas覺 beklenir ve bu durum toplumlarda bekaretle ilikilendirilmitir. Hymenoplasty, himen dokusunu tekrar oluturarak veya onararak, bu dokunun y覺rt覺lmas覺n覺 sim羹le etmeyi ama癟lar. Cerrahi olarak ger癟ekletirilen bu prosed羹r, vajina giriindeki dokuyu onarmak veya yeniden oluturmak i癟in 癟eitli teknikleri i癟erebilir. Hymenoplasty, genellikle lokal anestezi alt覺nda ger癟ekletirilir ve ilem sonras覺nda genellikle h覺zl覺 bir…

Read More

Sperm Hareketsizliinde Hangi 襤la癟lar Kullan覺l覺r?

Sperm Hareketsizlii

Sperm Hareketsizliinde Hangi 襤la癟lar Kullan覺l覺r? Sperm nedir (wikipedia)? : Sperm ya da tam bilimsel ad覺 ile spermatozoon (Spermatozoid) (癟oulu: spermatozoa), erkek bireylere ait 羹reme h羹cresidir. Hayvanlar, kam癟覺’l覺 ve spermatozoa olarak bilinen kuyruu olan hareketli sperm 羹retir. Baz覺 k覺rm覺z覺 algler ve mantarlar spermatia olarak bilinen hareketsiz sperm h羹creleri 羹retirken, baz覺 k覺rm覺z覺 algler ve mantarlar spermatozoa olarak bilinir. Kapal覺 tohumlular polen i癟inde hareketsiz sperm i癟erirken, erelti otlar覺 ve baz覺 a癟覺k tohumlular gibi baz覺 bazal bitkilerde hareketli sperm bulunur. Erkeklerde sperm nereden gelir? Erkek 羹reme sistemi, erkek 羹reme h羹cresi olan sperm 羹retiminin yap覺ld覺覺,…

Read More

Grip haplar覺ndaki cinsel yan etki tehlikesi!

ilaclar ve yan etkileri

Grip ilac覺 kullananlara k繹t羹 haber! Uzmanlara g繹re, grip ve souk alg覺nl覺覺 ila癟lar覺n覺 kullanan erkekler panik i癟inde doktoru ar覺yor. Kad覺nlar da dertli. Peki sorun ne? K覺sa ad覺 C襤SED olan Cinsel Sal覺k Enstit羹s羹 Dernei‘nin E-Cinsel Dan覺manl覺k hatlar覺na yap覺lan bavurularda erken boalma ve vajinal kuruluk ikayetlerinde art覺 g繹r羹lmeye baland覺. Bu da k覺 aylar覺na girilen bu d繹nemde grip ila癟lar覺n覺n kullan覺m覺ndaki art覺la paralel. 羹nk羹 trankilizan ya da uyku getirici ila癟lar覺n (opiyatlar) b覺rak覺lmas覺 ya da souk alg覺nl覺覺 ve grip ila癟lar覺n覺n youn bir ekilde re癟etesiz kullan覺m覺 sonucunda erken boalma ve vajinal kuruluk g繹r羹lebilir. Konu ile ilgili a癟覺klama…

Read More

oklu orgazm

cinsel uyumlu 癟ift, oklu orgazm, orgazm, zincirleme orgazm, uyar覺lma, orgazm an覺, Coklu orgazm

oklu orgazm Zincirleme orgazm覺n her bir halkas覺nda farkl覺 zevklere ulamak, duygular覺n覺z覺 tam da istediiniz gibi doruklarda yaamak, hem mast羹rbasyon s覺ras覺nda hem de cinsel iliki s覺ras覺nda arka arkaya yaamak m羹mk羹n. Zincirleme orgazm en uzun s羹re mast羹rbasyon s覺ras覺nda, birer dakikal覺k k覺sa s羹relerde ve 10-15 kere meydana gelebiliyor. Erkeklerin aksine, kad覺nlar覺n yeniden orgazm olabilmesi i癟in tepkisiz bir s羹rece ihtiyac覺 yoktur, o y羹zden daha uzun uyar覺lm覺 halde kal覺rlar, yani ufak bir 癟abayla tekrar tekrar orgazm olabilirler. oklu orgazm olabilmek i癟in yapman覺z gereken ilk ey mast羹rbasyondur. Neyi sevdiinizi ve sizi neyin hareketlendirdiini 繹renmek en 繹nemli…

Read More

Sperm say覺s覺 15 milyona d羹t羹

sperm-sayisi

Kad覺nlar yumurtlama sorunu ya覺yor, erkeklerde sperm kalitesi ve say覺s覺 d羹羹yor. 100 y覺l 繹nce sperm say覺s覺 mililitrede 100-120 milyonken, bir癟ok erkekte rakam art覺k 15 milyon. D羹nya Sal覺k rg羹t羹, d羹nyadaki infertilite oran覺n覺 y羹zde 15 olarak veriyor. Yani bir y覺l korunmadan cinsel ilikiye girilmesine ramen 100 癟iftten 15i 癟ocuk sahibi olam覺yor. Yine DS raporlar覺na g繹re, sperm konsantrasyonunda mililitrede 20 milyon ve 羹zeri sperm say覺s覺 羹reme sal覺覺 a癟覺s覺ndan yeterli bulunuyor. Ancak son veriler bu rakam覺n pek 癟ok erkekte mililitrede 15 milyona kadar d羹t羹羹n羹 g繹steriyor. Ac覺badem Sal覺k Grubu T羹p Bebek Merkezleri Koordinat繹r羹 Prof. Dr. B羹lent…

Read More

Erkeklerde k覺s覺rl覺k ve sebepleri

erkeklerde k覺覺rl覺k

Ferti-Jin Kad覺n Sal覺覺 ve T羹p Bebek Merkezi Klinik Direkt繹r羹, Kad覺n Hastal覺klar覺, Doum ve T羹p Bebek Uzman覺 Op. Dr. Seval Tademir, K覺s覺rl覺k sorununu sadece kad覺nlar yaam覺yor. Erkekleri de etkileyen k覺s覺rl覺覺 hafife almay覺n, ‘Erkek adam k覺s覺r olur mu?’ demeden 繹nce mutlaka bir uzmana bavurun diyerek erkekleri uyar覺yor. K覺s覺rl覺k, D羹nya sal覺k rg羹t羹n羹n d羹nya n羹fusunu tehdit eden hastal覺klar s覺ralamas覺nda kanser ve kalp-damar hastal覺klar覺ndan sonra 羹癟羹nc羹 s覺rada yer al覺yor. K覺s覺rl覺k denilince akl覺m覺za ilk olarak kad覺n k覺s覺rl覺覺 geliyor. Oysaki erkek k覺s覺rl覺覺 da hi癟 de k羹癟羹msenmeyecek oranlarda kar覺m覺za 癟覺k覺yor. K覺s覺rl覺k vakalar覺n覺n yakla覺k %30unda erkekte, %30unda kad覺nda ve…

Read More

Sertleme sorununa uykuda 癟繹z羹m

yataktaki-yasli-cift

Organik ve psikolojik nedenlere bal覺 olarak ortaya 癟覺kan sertleme sorununun kesin nedenini 繹renmek i癟in gece ereksiyon yaan覺p yaanmad覺覺n覺 繹l癟en uyku testi gelitirildi. Sertleme sorunu her yata ortaya 癟覺kabiliyor ancak ilerleyen yala g繹r羹lme s覺kl覺覺 art覺yor. Son arat覺rmalar 50-70 ya aras覺ndaki erkeklerin yar覺s覺n覺n sertleme sorunu yaad覺覺n覺 g繹steriyor. roloji Uzman覺 Prof. Dr. Halim Hattat Radikal’in sorular覺n覺 yan覺tlad覺. Sertleme sorunu nedir? 襤liki istei olduu halde gerekli sertlii oluturamamak veya devam ettirememek eklinde a癟覺klayabiliriz. Herkes zaman zaman b繹yle sorunlarla kar覺laabilir. Burada ay覺r覺c覺 nokta s羹re. Eer ik璽yetler alt覺 ay覺 ge癟iyorsa sertleme sorunu var demektir. Sertleme sorunu…

Read More

襤lk Cinsel 襤liki

sevisen-cift

Evlilik, kad覺n覺n ve erkein beraber yaamak 羹zere kar覺l覺kl覺 anlama ile oluturduklar覺 sosyal bir kurumdur. Bu kurum sevgiyi, sayg覺y覺, cinsellii, mutluluu ve 羹z羹nt羹y羹 dahi paylamay覺 i癟erir. Evlilik kad覺n覺n ve erkein sahip olduu temel haklardan bir tanesidir. Evliliin toplum taraf覺ndan kabul g繹rmesi i癟inde yasalar 癟er癟evesinde onaylanmas覺 gerekir. Gelenek ve g繹reneklerde evliliin olumas覺n覺 ve yap覺s覺n覺 etkilemektedir. Kad覺n覺n ve erkein sosyal yaamdaki rolleri daha doar domaz yetitirilme tarzlar覺 ile balar. Bu roller toplumsal ve k羹lt羹rel farklara g繹re baz覺 deiikliklere urasalar da temelde ayn覺 esaslardad覺rlar. Kad覺n覺n yap覺s覺 itibar覺 ile daha duygusal olmas覺 kolay incinip kolay…

Read More

Vajinismus

sirt-sirta-cift

Vajinismus problemi fiziksel bir engel olmamas覺na ramen kad覺n覺n korku, kayg覺 ve endielerinden dolay覺 cinsel ilikiye izin vermemesi, verememesi olarak tan覺mlanmaktad覺r. Vajina iliki s覺ras覺nda penisin b羹y羹kl羹羹, ya da k羹癟羹kl羹羹ne g繹re kendini haz覺rlar. Cinsel birlemenin durumuna bal覺 olarak geniler. Korku ve kayg覺 ile kad覺n erkei ve erkein penisini vajen b繹lgesine yanat覺rmazken, baz覺lar覺 ise yanl覺zca vajen giriinde bu hisleri yaarlar. Vajinismusun olu nedenleri kiilere g繹re farkl覺l覺k g繹sterir; “Vajinan覺n 癟ok k羹癟羹k veya 癟ok dar olmas覺ndan dolay覺 ilikiye girememek” diye bir kavram 癟ou zaman doru deildir, 癟羹nk羹 vajina yap覺 itibariyle esnektir ve doumda bir 癟ocuun…

Read More

50 Ya zeri Erkeklerin Seks Endieleri

endiseli-cift

Aile Sal覺覺 Arat覺rma Dernei Bakan覺 Prof. Dr. Halim Hattat elli ya覺 ge癟en erkeklerin cinsel g羹癟lerini, cinsel performanslar覺n覺 gen癟lik y覺llar覺yla k覺yaslad覺覺n覺; daha zor sertleme salad覺klar覺, daha ge癟 boald覺klar覺, daha az istek duyduklar覺 i癟in cinsellikte kendilerini baar覺s覺z hissettiklerini anlat覺yor. Prof. Hattat 繹yle devam ediyor: Oysa bana sorarsan覺z ellisinden sonra 癟ok s覺k seks yapmaktan daha 繹nemlisi keyifli-kaliteli seks yapmakt覺r. Sizi ve partnerinizi memnun edecek, tatmine ulat覺racak, zevk dolu bir cinsel yaam say覺lardan s羹relerden daha 繹nemlidir. 襤te Prof. Dr. Halim Hattat覺n cevaplad覺覺 en s覺k g繹r羹len seks endieleri: “Yala birlikte penisim k羹癟羹ld羹” Yaland覺k癟a penisiniz k羹癟羹lmez.…

Read More