Halsizlik, 癟arp覺nt覺 ve soluk g繹r羹n羹mle sinyal veren anemiye dikkat edilmelidir

carpiti-kadin

Halsizlik, 癟arp覺nt覺 ve soluk g繹r羹n羹mle sinyal veren aneminin dikkat edilmesi gereken bir hastal覺k olduunu belirten Anadolu Sal覺k Merkezi 襤癟 Hastal覺klar覺 Uzman覺, Dr. Sibel G羹ney, tedavi edilmeyen aneminin kalbi etkilediini, anne s羹t羹yle beslenmeyen bebeklerin ve k覺rm覺z覺 et yemeyen vejetaryenlerin risk grubunda olduunu belirtiyor. K覺rm覺z覺 kan h羹creleri ve hemoglobin miktar覺n覺n yaa ve cinse g繹re normal deerin y羹zde 10undan fazla azalmas覺 durumunda “anemi” tan覺s覺 konuyor. Anadolu Sal覺k Merkezi 襤癟 Hastal覺klar覺 Uzman覺, Uzm.Dr. Sibel G羹ney, aneminin tedavi edilmemesi durumunda bir癟ok organ覺 etkilediine dikkat 癟ekerek, aneminin ciddiye al覺nmas覺 gerektiini s繹yl羹yor. Tedavi edilmemesi halinde bu durumdan…

Read More

Yorgunlua 襤yi Gelen Besinler

yorgun kad覺n

Halsizlik, ruhsal veya fiziksel yorgunluk ile karekterize d羹羹k enerji halidir. Uyku bozukluklar覺, uzun s羹reli stres veya grip gibi hastal覺klarda dahil olmak 羹zere halsizliin pek 癟ok farkl覺 nedeni olabilir. G羹n boyu t羹kettiimiz g覺dalar v羹cudumuz taraf覺ndan ilenerek g羹nl羹k faaliyetlerin yerine getirilebilmesi i癟in gereken enerjiye d繹n羹t羹r羹l羹r. Yetersiz beslenme ise bu enerjinin tam olarak salanamamas覺na ve halsizlie yol a癟abilir. Doru g覺dalar覺 t羹keterek enerjinizi artt覺rabilir ve halsizlikten kurtulabilirsiniz. Yulaf, kalsiyum, potasyum ve magnezyum a癟覺s覺ndan zengindir. Ayn覺 zamanda enerji seviyesini y羹kselten B vitaminleri i癟erir. Magnezyum, yediimiz g覺dalar覺 enerjiye 癟evirmek konusunda temel bir g繹rev 羹stlenir. Beslenmenizde kalsiyum…

Read More

Grip mi, souk alg覺nl覺覺 m覺 ?

grip-kadin

Havalar覺n souk olduu d繹nemlerde ortaya 癟覺kan souk alg覺nl覺覺 ve gribin genelde birbirine benzer bulgular g繹sterdiklerini belirten Do癟. Dr. Akg羹l Akp覺narl覺 Antony, Grip souk alg覺nl覺覺na g繹re daha a覺r seyreder ve grip sonras覺 繹zellikle bakteriyel enfeksiyonlar覺n tabloya eklenmesiyle baz覺 komplikasyonlar ortaya 癟覺kabilir dedi. Grip, influenza isimli vir羹s羹n neden olduu, aniden balayan 39簞C 羹zerinde ate, halsizlik, iddetli kas ve eklem ar覺lar覺, titreme, ba ar覺s覺 ve kuru 繹ks羹r羹k gibi belirtilerle seyreden bula覺c覺 bir viral enfeksiyondur. zellikle ba覺覺kl覺k sistemi zay覺f olan kiilerde; 癟ocuklarda, yal覺larda ve kalp, akcier hastal覺覺, b繹brek hastal覺覺, eker hastal覺覺 gibi kronik hastal覺覺…

Read More

Diren癟li t羹berk羹loza dikkat edin!

oksuren-erkek

D羹nyada her y覺l binlerce kiinin hayat覺n覺 kaybettii t羹berk羹lozdan korunabilmek i癟in hastalar覺n doru zamanda ve doru ve ila癟larla tedavi edilmesi gerekiyor. Bu nokada da t羹berk羹loz tedavisi a癟覺s覺ndan b羹y羹k 繹nem ta覺yon d羹zensiz ila癟 tedavisi g羹ndeme geliyor. D羹nya Sal覺k rg羹t羹n羹n 2011 Verem Raporuna g繹re 2010 y覺l覺nda 290 bin civar覺nda ok 襤laca Diren癟li t羹berk羹loz hastas覺n覺n sadece 53 bininin kay覺t alt覺na al覺narak tedavi edilebildiini g繹steriyor. 24 Mart D羹nya T羹berk羹loz G羹n羹 nedeniyle hastal覺a dikkat 癟ekmek amac覺yla bir a癟覺klama yapan Anadolu Sal覺k Merkezi G繹羹s Hastal覺klar覺 Uzman覺 Do癟. Dr. Kemal Tahaolu, T羹rkiyede her y覺l ortalama 15 bin yeni…

Read More

Kans覺zl覺覺 olan yal覺lar覺n d羹me riski art覺yor

dusen-yasli-kadin

Seksen be ya覺n 羹zerindeki her 羹癟 erkekten ve her be kad覺ndan birinde kans覺zl覺k bulunduunu s繹yleyen Anadolu Sal覺k Merkezi 襤癟 Hastal覺klar覺 ve Geriatri Uzman覺 Prof. Dr. aatay ktenli, kans覺zl覺覺n bir hastal覺覺n habercisi olabileceini, v羹cut fonksiyonlar覺nda bozulma ve gerileme yarataca覺n覺 belirterek, mutlaka tedavi edilmesi gerektiini s繹yl羹yor. Arat覺rmalar, hemoglobin d羹zeyi 11in alt覺nda olan yal覺larda yaam kayb覺 riskinin, kalp krizi ya da kalp yetmezliine bal覺 riskten daha y羹ksek olduunu ve kans覺zl覺覺n fiziksel durumu daha fazla bozduunu g繹steriyor. Kans覺zl覺k, baka hastal覺klar veya cerrahi m羹dahaleler i癟in hastaneye yatan hastalar覺n tedavi s羹relerini de uzat覺yor. Kans覺zl覺k belirtilerine dikkat!…

Read More