Reklam – Sponsorluk

Reklam – Sponsorluk
Reklam b羹t癟esini durdurarak paradan tasarruf etmek isteyen bir adam, saati durdurarak zamandan tasarruf etmek isteyen adama benzer.
Henry Ford-Ford Otomotiv Kurucusu.

Reklam, “insanlar覺 g繹n羹ll羹 olarak belli bir davran覺ta bulunmaya ikna etmek, belirli bir d羹羹nceye y繹neltmek, dikkatlerini bir 羹r羹ne hizmete, fikir ve kurulua 癟ekmeye 癟al覺mak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilikin g繹r羹 ve tutumlar覺n覺 deitirmelerini veya belirli bir g繹r羹羹 ya da tutumu benimsemelerini salamak amac覺yla oluturulan; iletiim ara癟lar覺ndan yer ya da s羹re sat覺n almak yoluyla sergilenen ya da baka bi癟imlerde 癟oalt覺l覺p da覺t覺lan ve bir 羹cret kar覺l覺覺 oluturulduu belli olan (dier bir deyimle parasal destek salayan kii ya da kurulular覺n kimlii a癟覺k olan) duyuru”dur.

Farkedilmek tercih edilmenin ilk art覺!
Pazarlaman覺n birinci art覺 fark yaratmakt覺r. Farkl覺 k覺l覺nan 羹r羹n talep edilir, sat覺覺 kolay olur. Bu fark覺 yaratmada size yard覺mc覺 olmak istiyoruz.

bu alana reklam verebilirsiniz
bu alana reklam verebilirsiniz

K繹t羹 pazarlanm覺 羹r羹n alt覺n k覺ymetinde de olsa yok olmaya mahkumdur.
Markan覺za ve 羹r羹n羹n羹ze ne kadar g羹venseniz de binlerce 羹r羹n ve marka aras覺nda farkedilir ve tercih edilir olmak i癟in doru ara癟lar覺 kullanman覺z gerek.

Neden bizimle reklam?
Biz sizin arad覺覺n覺z sekt繹re hizmet ediyoruz. Hedef kitleniz bizim sayfalar覺m覺z覺 ziyaret ediyor.
D羹羹k maliyetle, y羹ksek kar ve/veya tan覺n覺l覺rl覺k elde edebilirsiniz. Bizde verimlilik y羹ksektir.
Reklamlar覺n覺z esnektir, reklam yerini dilediiniz gibi se癟ebilirsiniz.
Bizim sayfalar覺m覺z h覺zl覺 a癟覺l覺r, d羹羹k internet h覺z覺nda h覺zda dahi sitelerimiz rahat bir ekilde izlenir.
Bilgisayarlar, ak覺ll覺 telefonlar ve tabletlerde sorunsuz sayfalar ile g繹ze hitap eder.
Verdiiniz reklamlar覺 izlemek istiyorsan覺z, goo.gl gibi siteler ile hit say覺s覺n覺 kontrol edebilirsiniz.

Sat覺lar覺n覺z覺 / Bilinilirliinizi Art覺r覺n!
Bize ula覺n, sitemiz i癟inde ki birbirinden farkl覺 reklam alanlar覺 aras覺ndan size en uygununu tespit edelim. B羹t癟eniz dahilinde bilgi i癟erikli ve yarat覺c覺 reklamlar haz覺rlayarak marka kimliinizi g羹癟lendirelim ve sat覺lar覺n覺za katk覺 salayal覺m.
Ayr覺ca 羹r羹nlerinizi Vitrin r羹nlere ekleyerek mam羹llerinizin g繹r羹n羹rl羹羹n羹 artt覺rabilirsiniz.

襤nternet kullan覺m覺n覺n yayg覺nlamas覺 ve teknolojik gelimelerin interneti hayat覺n 繹nemli bir par癟as覺 haline getirmesiyle birlikte internet reklam fiyatlar覺na bal覺 olarak markalar覺n internet reklamlar覺na ay覺rd覺klar覺 b羹t癟eler de art覺yor.

Bir internet sitesine reklam vermek istediinizde, 繹deme koullar覺 birka癟 farkl覺 maliyet t羹r羹ne g繹re hesaplan覺yor.

Sitemiz reklam vermeye ilikin gereksinimleri burada bulabilirsiniz.

Sitemiz Genel Kurallar覺:
1. Sitemiz istedii reklam覺 yay覺nlama/yay覺nlamama/yay覺ndan kald覺rma hakk覺na sahiptir
– Sitemizde +18, alkol, telif haklar覺na ayk覺r覺, ila癟 vs reklam覺 yap覺lmaz
2. Reklam vermek i癟in aa覺daki form g繹nderilmelidir.
3. Reklam 羹cretleri ile ilgili kanuni vergilendirme reklamverene aittir.
4. Reklam banner 繹l癟羹leri reklamverene iletili, uygun g繹r羹ld羹羹nde eklenecektir.
5. Verilen reklam neticesi sitemizden herhangi bir hit ve sat覺 garantisi beklenilemez
6. Hi癟bir reklamveren, dier reklamveren hakk覺nda yapaca覺 yorumun onaylanmas覺n覺 isteyemez
7. Reklamverenler hakk覺nda yap覺lan yorumlar i癟in, yorum sahibi ile direkt iletiime ge癟ilmesi gerekmektedir

襤yi bir reklam覺n 繹zellikleri 繹yle olmal覺d覺r:
– 襤lgi 癟ekici.
– a覺rt覺c覺.
– zg羹n.
– Duygular覺 harekete ge癟iren.
– Bir kere kullanmaya y繹nlendirici.
– M羹teri-marka aras覺ndaki ilikiyi m羹terinin istek-ihtiya癟lar覺na g繹re y繹nlendirmeyi hedefleyen
– Reklam覺n yarat覺c覺 ve ticari olmak 羹zere iki y繹n羹 vard覺r.

Reklamda 5M
Reklam i癟in 繹nemli be terimin 襤ngilizce adlar覺n覺n ba harfleridir.Bu terimler;
Money (Para) : Reklam i癟in harcamay覺 d羹羹nd羹羹m羹z para
Message (Mesaj) : Reklamda vereceimiz mesaj
Mission (Misyon) : Neden reklam yap覺yoruz (Yeni 羹r羹n tan覺t覺m覺, pazara n羹fuz etme, v.s.)
Measurement (l癟羹m) : Reklam etkinliinin 繹l癟羹m羹
Media (Medya) : Medya kullan覺m覺 (TV, radyo, gazete, dergi, v.s.)

襤nternet reklamlar覺nda hangi fiyatland覺rma se癟eneinin kullan覺laca覺, reklamverenin pazarlama stratejisine ve hedef kitlesine g繹re deikenlik g繹sterebilir. Reklam b羹t癟esi de kullan覺lacak reklam t羹r羹ne g繹re planlanmal覺d覺r. Bilgi i癟in mesaj at覺n覺z.

[forminator_form id=”2302″]

www.ziza.net | www.tennar.com

(Toplam 112 defa izlendi, bug羹n 1 kere g繹r羹ld羹)

One Thought to “Reklam – Sponsorluk”

  1. admin

    Hedef kitlenize reklam verin!

Comments are closed.