Bel ar覺s覺, i癟 organlardaki hastal覺klar覺n belirtisi olabiliyor

kadin bel agrisi

Bel ar覺s覺, bel b繹lgesine ait nedenlerle ortaya 癟覺kabildii gibi kar覺n i癟erisinde bir aort anevrizmas覺, b繹brek ta覺 ve safra kesesi, pankreas ya da karacierde sorun ile kal癟a eklemi veya eklem hastal覺klar覺 varsa da yaanabiliyor. 襤癟 organlardaki hastal覺klar da bel ar覺s覺 olarak iaret verebiliyor. T羹rk toplumunun %80i, yaamlar覺n覺n bir d繹neminde mutlaka bel ar覺s覺 癟ekiyor. zellikle yetikinlerde 30 ya覺ndan itibaren bel ar覺s覺 癟ekme riski art覺yor. Ancak bununla birlikte yap覺lan arat覺rmalar, bel ar覺s覺 癟eken hastalar覺n ilk ar覺da hemen hekime bavurduklar覺n覺, ancak ikinci ar覺da art覺k hekime gitmediklerini g繹steriyor. Anadolu Sal覺k Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman覺…

Read More

Diren癟li t羹berk羹loza dikkat edin!

oksuren-erkek

D羹nyada her y覺l binlerce kiinin hayat覺n覺 kaybettii t羹berk羹lozdan korunabilmek i癟in hastalar覺n doru zamanda ve doru ve ila癟larla tedavi edilmesi gerekiyor. Bu nokada da t羹berk羹loz tedavisi a癟覺s覺ndan b羹y羹k 繹nem ta覺yon d羹zensiz ila癟 tedavisi g羹ndeme geliyor. D羹nya Sal覺k rg羹t羹n羹n 2011 Verem Raporuna g繹re 2010 y覺l覺nda 290 bin civar覺nda ok 襤laca Diren癟li t羹berk羹loz hastas覺n覺n sadece 53 bininin kay覺t alt覺na al覺narak tedavi edilebildiini g繹steriyor. 24 Mart D羹nya T羹berk羹loz G羹n羹 nedeniyle hastal覺a dikkat 癟ekmek amac覺yla bir a癟覺klama yapan Anadolu Sal覺k Merkezi G繹羹s Hastal覺klar覺 Uzman覺 Do癟. Dr. Kemal Tahaolu, T羹rkiyede her y覺l ortalama 15 bin yeni…

Read More

Yan覺k tedavisinde ilk yard覺m nas覺l yap覺l覺r?

yan覺k sarg覺s覺 ilk yard覺m

Dorudan ate ya da y羹ksek 覺s覺 veren fiziksel veya kimyasal etkenlerle kar覺lama sonucu yan覺klar oluur. Bu etkenler ate, elektrik, g羹ne, s覺cak su ya da ya, kimyasal maddeler, s覺cak metal cisimler vb. olabilir. Maruz kal覺nan y羹ksek 覺s覺n覺n derecesi ve maruz kalma s羹resi yan覺klar覺n iddetini etkiler. Bu nedenle, y羹ksek 覺s覺ya maruz kalan kii en k覺sa s羹rede 覺s覺 kayna覺nda uzaklat覺r覺larak, yanan k覺s覺m su ile soutulmal覺d覺r. Yan覺k cilt, a癟覺k yara gibi deerlendirilmelidir. V羹cut bu k覺s覺mdan su kaybeder ve a癟覺k yara gibi mikrop kapmaya m羹saittir. Toplam v羹cut y羹zeyinin %20’sinden fazlas覺n覺 etkileyen yan覺klar yaamsal tehlike dourur.…

Read More