e-Nab覺zda neler var?

e-nab覺z hizmetleri

E-Nab覺z e-Nab覺z, T羹rkiye’de Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan sunulan bir dijital sal覺k hizmetidir. “Nab覺z” kelimesi, kiinin sal覺k durumunu ifade eder, ve “e-Nab覺z” bu sal覺k bilgilerini elektronik ortamda tutma ve eriim salama amac覺n覺 ta覺r. e-Nab覺z, bireylerin kiisel sal覺k verilerini g羹venli bir ekilde saklamalar覺na ve bu verilere internet 羹zerinden erimelerine imkan tan覺r. e-Nab覺z sistemi, kullan覺c覺lar覺n kiisel sal覺k bilgilerini i癟eren bir dijital sal覺k kayd覺n覺 oluturmalar覺na ve bu bilgilere istedikleri zaman erimelerine olanak tan覺r. Ayr覺ca, randevu almak, ila癟 takibi yapmak, a覺 takvimini kontrol etmek gibi bir dizi sal覺k hizmetine de eriim salar. Bu sistem, hem bireylerin…

Read More

Panikleyen herkes i癟in, ite baz覺 ulusal yard覺m hatt覺 numaralar覺

112 acil durum 癟ar覺lar覺 tek numarada

Panikleyen herkes i癟in, ite baz覺 ulusal yard覺m hatt覺 numaralar覺 T羹rkiye acilin numaras覺 ka癟? lkemizde farkl覺 acil yard覺m 癟ar覺lar覺 i癟in kullan覺lan 7 kuruma ait acil 癟ar覺 numaralar覺n覺n (襤tfaiye: 110, Jandarma: 156, Polis: 155, Sal覺k: 112, Orman: 177, Sahil G羹venlik: 158, AFAD: 122) tek numara (112) alt覺nda toplanmas覺 amac覺yla gelitirilmitir. Zor durumlarda ara Bu, kaybetmeyi g繹ze alamayaca覺n覺z paray覺 yat覺rmaman覺z覺n nedenlerinden biridir, ancak insanlara kaybetmeyi g繹ze alabileceklerinden daha fazla yat覺r覺m yapmamalar覺n覺 s繹ylediimizde bile, 癟ou insan g繹r羹nd羹羹 i癟in ger癟ekte kesinlikle farkl覺 g繹r羹n羹yor. Bu, yoksulluktan kurtulma kart覺 olarak. Acil Durumda 112 Tek Numara Burada tekrar…

Read More

Kimler grip a覺s覺 olabilecek Ekim 2020

Kimler grip a覺s覺 olabilecek Ekim 2020

Kimler grip a覺s覺 olabilecek Ekim 2020 Grip a覺s覺 ile ilgili t羹m detaylar belli oldu. Sal覺k Bakanl覺覺 e-nab覺z sitemi i癟erisinde risk dereceleri payla覺ld覺. Buna g繹re a覺 alabilecek vatandalar覺n isimleri sisteme y羹klendi. Peki, kimler grip a覺s覺 olabilecek ve grip a覺s覺 fiyat覺 ne kadar? Vatandalar覺n sal覺k bilgilerini ve hastane kay覺tlar覺n覺 g繹r羹nt羹leyebildikleri Sal覺k Bakanl覺覺 uygulamas覺 e-Nab覺z sistemine, kimlerin grip a覺s覺 alabilecei bilgisi y羹klendi. Vatandalar uygulama arac覺l覺覺yla risk alt覺nda olup olmad覺klar覺n覺 kontrol edebiliyorlar. Yeni tip corona vir羹s salg覺n覺 nedeniyle grip a覺s覺na olan talep artt覺. Uzmanlar, k覺 aylar覺 yakla覺rken grip salg覺n覺n覺n da artmamas覺 i癟in uyar覺larda bulunuyor.…

Read More

Hayat Eve S覺ar (HES)

Hayat Eve S覺ar (HES) kodu

Hayat Eve S覺ar (HES) kodu nedir? Hayat Eve S覺ar (HES) kodu, kontroll羹 sosyal hayat kapsam覺nda, vatandalar覺n Kovid-19 a癟覺s覺ndan herhangi bir risk ta覺y覺p ta覺mad覺覺n覺 g羹venli ekilde paylamas覺na ve salg覺n覺n takibine yarayan bir uygulama. Hayat Eve S覺ar (HES) uygulamas覺 ile yeni tip koronavir羹s羹n (Kovid-19) kontrol ve takibini vatandalar覺n hizmetine sunan Sal覺k Bakanl覺覺, kontroll羹 sosyal hayat i癟in “HES” kodu uygulamas覺n覺 balatm覺t覺. ehir i癟i toplu ula覺mda, ehirler aras覺 seyahatlerde, konaklama tesislerinde, i yerlerinde ve bireysel iletiim gerektiren t羹m kamusal mekanlar ve kamu kurumlar覺nda kullan覺lacak HES kodu ile vatandalar覺n kontroll羹 sosyal hayatta g羹venlii en 羹st…

Read More

e-Nab覺z mobil uygulamas覺

e-nab覺z y繹netim

e-Nab覺z mobil uygulamas覺n覺 nas覺l kullanabilirim? e-Nab覺z profilini oluturma ve sisteme giri iki farkl覺 yolla ger癟ekleiyor. Vatandalar dilerlerse e- Devlet kap覺s覺ndan, e-Devlet ifreleri yoksa aile hekimine bavurarak giri yapabiliyor. e-Devlet kap覺s覺ndan kullan覺m koullar覺 okunup kabul ettikten sonra sisteme dahil olunabiliyor. 襤lk kez e-Nab覺z kullan覺c覺s覺 olacak kiiler, daha 繹nce e-Nab覺z kullan覺c覺 hesab覺 oluturmam覺 ise, 繹ncelikle e- Devlet kap覺s覺ndan (https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-e-nabiz-kisisel-saglik-sistemi) kullan覺c覺 hesab覺 oluturmal覺. Bu hesab覺 olutururken kendisine 繹zel bir e-Nab覺z ifresi tan覺mlamal覺, e-Nab覺z Mobil Uygulamas覺na bu ifre ile giri yapmal覺d覺r. e- Nab覺z, Mobil, iOS ve Adroid marketlerde bulunuyor. Ya da kendi Aile Hekiminize…

Read More

Spor sakatl覺klar覺nda ilk yard覺m

sakat topcu

Sporcular i癟in 繹zellikle de profesyonel sporcular i癟in antrenmans覺z ge癟en her g羹n her a癟覺dan bir kay覺pt覺r. Bu kayba yol a癟an en 繹nemli sebeplerden biri de hi癟 kukusuz sakatl覺klard覺r. Bir an 繹nce antrenmanlara balay覺p yar覺maya kat覺labilmek her sporcu i癟in sakatl覺k sonras覺 en b羹y羹k hedeftir. Sakatl覺覺n cinsine, iddetine, v羹cudun iyiletirme g羹c羹ne, sporcunun moral kondisyonuna ve bir癟ok 癟evresel fakt繹re bal覺 olan spora d繹n羹 s羹resini k覺saltan en 繹nemli fakt繹rlerden biri akut sakatl覺klardaki ilk m羹dahaledir. R I C E: Rest: dinlenme Ice: Buz – souk uygulamas覺 Compression: Kompresyon, bas覺n癟 uygulama Elevasyon: Yukar覺 kald覺rma Dinlenme:Sakatlanma hissedildii andan…

Read More

E-Nab覺z Uygulamas覺na Giri 襤lemleri Nelerdir?

e-nabiz-giris

E-Nab覺z kiilerin muayene, tetkik ve tedavilerinin nerede yap覺ld覺覺na bak覺lmaks覺z覺n, kendi ad覺na 羹retilmi t羹m sal覺k bilgilerini y繹netebildii, t覺bbi 繹zge癟miine tek bir yerden ulaabildii ve sadece kendisinin belirledii yetki 癟er癟evesinde hekimlerle paylaabildii sistem olarak gelitirildi. E-Nab覺z, bizzat sizin verdiiniz, s羹resi ve s覺n覺r覺 belirlenmi yetki 癟er癟evesinde sal覺k kay覺tlar覺n覺z覺n hekimlerce deerlendirilebildii, b繹ylelikle tehis ve tedavi s羹recinin kalitesini ve h覺z覺n覺 art覺ran, sizinle hekiminiz aras覺nda g羹癟l羹 bir iletiim a覺n覺n kurulmas覺n覺 salayan, internet 羹zerinden g羹venli bir ekilde eriilebilen d羹nyan覺n en geni ve en kapsaml覺 sal覺k biliim alt yap覺s覺d覺r. Bakanl覺覺n, altyap覺s覺n覺 t羹m sal覺k kurulular覺n覺n bilgi sistemlerini birbirine entegre…

Read More

E-Nab覺z Acil sal覺k verilerim nelerdir?

e-nab覺z verileri

E-Nab覺z Acil sal覺k verilerim nelerdir? Acil sal覺k verilerim alan覺 acil bir durumda ya da kendinizi ifade edemediinizde size m羹dahale eden sal覺k ekibinin daha doru ve h覺zl覺 sal覺k hizmeti sunmas覺na imk璽n salayan bilgileri i癟erir. Kulland覺覺n覺z cihazlar, kronik hastal覺klar覺n覺z, d羹zenli kulland覺覺n覺z ila癟lar, ge癟irdiiniz ameliyatlar, alerji bilgileriniz ve sizin belirleyeceiniz dier bilgileri acil sal覺k verilerinizi” sisteme kaydedebilirsiniz. Sal覺k verilerinize her yerden ulaabilme imkan覺 e-Nab覺za bilgisayar覺n覺zdan ulaabileceiniz gibi, IOS ve Android iletim sistemine sahip t羹m ak覺ll覺 cihazlarla da balanabileceksiniz. B繹ylece gittiiniz farkl覺 sal覺k kurulular覺nda yap覺lan muayene bilgisi detaylar覺, re癟ete ve ila癟 bilgileriniz, farkl覺 laboratuvarlarda…

Read More

Kiisel sal覺k bilgilerinizin gizlilii ve g羹venlii

e-nab覺z g羹venlik

Kiisel sal覺k bilgilerinizin gizlilii ve g羹venlii En b羹y羹k 繹nemi ta覺yan ve en fazla merak edilen gizlilik ve g羹venlik konusuna gelince; e-Nab覺zda paylam覺 olduunuz bilgiler, sizin onay覺n覺z d覺覺nda ya da yarg覺 karar覺 ve/veya yasal bir y羹k羹ml羹l羹k bulunmad覺覺 s羹rece herhangi bir 羹癟羹nc羹 ah覺s, kurum ve kurulu ile hi癟bir nedenden 繹t羹r羹 payla覺lmayacak. Yasal d羹zenlemelerle bu bilgilerin a癟覺klanmas覺n覺 gerektiren bir durum ger癟eklemedii s羹rece bu bilgiler kesinlikle a癟覺klanmayacakt覺r. e-Nab覺z uygulamas覺nda t羹m veriler ifrelenerek gizli h璽le getirilmi (kriptolanm覺) halde saklan覺yor. Sistem, sal覺k verisini 羹reten hizmet sunucusu ile hizmeti alan kii aras覺nda g羹venli bir iletiim altyap覺s覺 sunuyor.…

Read More

E-Nab覺z Sporcu sal覺覺 bilgi sistemi

Sporcu sal覺覺 bilgi sistemi

E-Nab覺z Sporcu sal覺覺 bilgi sistemi nedir? Sporcu Sal覺覺 Bilgi Sistemi, sporcular覺n, ila癟lar覺n etken maddelerinin D羹nya Anti-Doping Ajans覺 (WADA) yay覺nlar覺na g繹re doping etkisine sahip olup olmad覺覺 i癟erik bilgisini sorgulayabilecekleri bilgilendirme ama癟l覺 bir mobil uygulamad覺r. Sporcular覺 daha bilin癟li ila癟 kullan覺m覺na tevik etmek ve bu konuda gerekli bilgileri tedarik etmek amac覺yla gelitirilmitir. Uygulama, Google Play Store ve App Store dan 羹cretsiz olarak indirebilir, T.C. Kimlik Numaran覺z ve e-Nab覺z ifreniz ile sisteme giri yapabilirsiniz. e-Nab覺z sporculara doping uyar覺s覺 yapacak Sal覺k Bakanl覺覺 ile Gen癟lik ve Spor Bakanl覺覺 aras覺ndaki protokol kapsam覺nda, sporcular i癟in doping etkisi g繹sterebilecek…

Read More