Yenidoan S羹nneti

yenidogan-sunneti

Yenidoan S羹nneti: Sal覺k ve K羹lt羹rel Geleneklerin Buluma Noktas覺

Yenidoan s羹nneti, doumdan k覺sa bir s羹re sonra ger癟ekletirilen geleneksel bir uygulamad覺r. Bu 繹nemli ad覺m, hem sal覺k a癟覺s覺ndan 癟eitli avantajlar sunar hem de k羹lt羹rel bir gelenek olarak 繹nem ta覺r.

Yenidoan S羹nneti Nedir?
Yenidoan s羹nneti, bebeklerin doumdan sonraki ilk g羹nlerde, genellikle sal覺k profesyonelleri taraf覺ndan ger癟ekletirilen bir cerrahi m羹dahaledir. Bu uygulama, k羹lt羹rel ve dini geleneklerin yan覺 s覺ra, sal覺k avantajlar覺 nedeniyle de tercih edilmektedir.

Doumdan k覺sa bir s羹re sonra yap覺lan s羹nnete “yenidoan s羹nneti” ad覺 verilir.
M羹sl羹man ve Yahudi dinine mensup kiiler taraf覺ndan dini ve t繹resel nedenlerle yap覺lan s羹nnet ameliyatlar覺, Bat覺l覺 羹lkelerde (Avrupa ve ABDde) de hijyenik ve sal覺k gerek癟eleri ile tercih edilir olmutur.

Bizim 羹lkemizde daha s覺k olarak 癟ocuun belli yaa geldiinde s羹nnet d羹羹n羹 eklinde kutlamalarla uygulanan s羹nnet ilemi, H覺ristiyanl覺k dininin a覺r bast覺覺 Avrupa 羹lkelerinin baz覺lar覺nda ve ABDde 繹zellikle doumdan hemen sonras覺nda tercih edilmektedir.

K羹lt羹rel ve Dini Boyut: Geleneksel Bir Ad覺m
Yenidoan s羹nneti, bir癟ok k羹lt羹r ve dinde 繹nemli bir ad覺m olarak kabul edilir. Bu uygulama, aileler i癟in 繹nemli bir geleneksel rit羹el olup, topluluklar aras覺nda birlii simgeler. Dini inan癟lara g繹re de bu uygulama, erkek 癟ocuklar覺n toplumlar覺na kazand覺r覺ld覺覺 bir 繹nemli ad覺md覺r.

Yahudiler de genellikle s羹nneti doumdan hemen sonra yapmaktad覺r.

Doumdan bir g羹n ile bir hafta sonras覺 zaman diliminde yap覺lan sunnete yenidoan s羹nneti ad覺 verilir. S羹nnet t覺bb覺 literat羹rde sirk羹msizyon (circumcision) olarak ge癟er.

S羹nnet olman覺n kiilere ne gibi yaralar覺 vard覺r?
Yenidoan s羹nneti, sal覺k avantajlar覺 ile de bilinir. Bilimsel arat覺rmalar, s羹nnetin, idrar yolu enfeksiyonlar覺n覺 ve dier cinsel yolla bulaan hastal覺klar覺n riskini azaltt覺覺n覺 g繹stermektedir. Ayr覺ca, s羹nnetin, baz覺 cilt hastal覺klar覺n覺 繹nlemede etkili olduuna dair bulgular da bulunmaktad覺r.

Bunu da oku :  ocuklarda da refl羹 g繹r羹lebiliyor

S羹nnet olman覺n hijyenik nedenler ve sal覺k a癟覺s覺ndan faydalar覺 vard覺r.

S羹nnet derisi alt覺nda biriken cilt d繹k羹nt羹leri ve kirlerin oluturduu katmana smegma denir. Smegma biriktii zaman koku yapar ve enfeksiyon a癟覺s覺ndan riskler ta覺maktad覺r. Bu nedenle s羹nnetli olmayan kiilerin veya s羹nneti yap覺lmam覺 olan bebeklerin s羹nnet derisinin alt覺n覺n y覺kanmas覺 繹nem ta覺maktad覺r.

S羹nnetli olan erkek ee sahip kad覺nlarda rahim az覺 kanseri (cerviks kanseri) g繹r羹lme s覺kl覺覺 daha azd覺r. Bu durumunda s羹nnet derisi i癟inde biriken bakteri ve vir羹slerden kaynaklanabilecei konusunda bilimsel 癟al覺malar vard覺r.

Dier taraftan s羹nnet olan erkeklerde penis kanseri g繹r羹lme s覺kl覺覺n覺n, sunnet olmayanlara g繹re daha az olduu izlenmitir. Bu nedenle sunnet olmak penis kanseri riskini azaltmaktad覺r.

Yeni doan bebeklere s羹nnet yap覺lmas覺n覺n avantajlar覺 nelerdir?
S羹nnet, Yeni doan bebeklere genellikle doumdan bir veya iki g羹n sonra yap覺lmaktad覺r. Yenidoan s羹nneti son derece h覺zl覺 iyilemektedir ve ar覺s覺zd覺r. Yeni doan bebeklere yap覺lan s羹nnetlerde diki at覺lmamaktad覺r, bu nedenle iyileme de son derece h覺zl覺 ve ar覺s覺z olmaktad覺r.

Yine, 癟ocukluk d繹neminde yap覺lan s羹nnetlerde psikolojik problemler yaanabilmekteyken yenidoan bebeklerde bu t羹r sorunlar ortaya 癟覺kmamaktad覺r.

Yenidoan s羹nneti nas覺l yap覺l覺r?
Yenidoan s羹nneti lokal anestezi eliinde (b繹lgesel uyuturma ile) yap覺lmaktad覺r. S羹nnet ortalama 15 dakika kadar s羹rer. S羹nnet s覺ras覺nda diki kullan覺lmamaktad覺r. S羹nneti yap覺lan bebeklerin birka癟 saat kanama a癟覺s覺ndan g繹zlem alt覺nda tutulduktan sonra evlerine gitmelerinde bir sorun olmamaktad覺r.

Yenidoan s羹nnetinin ne t羹r riskleri vard覺r?

Yenidoan s羹nneti yap覺lan bebeklerde t羹m cerrahi ilemlerde olan enfeksiyon ve kanama haricinde bir risk bulunmamaktad覺r. Enfeksiyon riski son derece az olduu i癟in s羹nnet sonras覺 bebeklere antibiotikli krem veya a覺zdan ila癟lar verilmemektedir.

S羹nnet ileminden sonra bir hafta s羹reyle, bebein her bezinin deitirmesi s覺ras覺nda s羹nnet b繹lgesi 羹zerine vazelin s羹r羹lmesi penisin beze yap覺mas覺n覺 繹nler. Aksi takdirde beze yap覺an ameliyat b繹lgesinde kanama oluabilmektedir.

Bunu da oku :  Bebek ve ocuklarda A覺z ve Di Sal覺覺

S羹nnet ilemi sonras覺 ameliyatl覺 b繹lgeye d覺k覺 bula覺m覺n覺 繹nlemek gereklidir. D覺k覺 bulamas覺 durumunda, bez deiimi s覺ras覺nda sabunlu su ile bu b繹lgenin y覺kanmas覺 繹nerilir. Cerrahi b繹lgenin temiz olmas覺 enfeksiyon kapmas覺n覺 engeller.

Yenidoan s羹nneti sonras覺 penis u癟 k覺sm覺nda k覺zar覺kl覺k olmas覺 da normaldir. Zaman i癟inde k覺zar覺kl覺k ge癟er ve derinin alt k覺sm覺nda sar覺mt覺rak bir alan oluur. Bu da zamanla (10 g羹n i癟inde) tamamen normal cilt dokusu ekline d繹n羹mektedir.

Yenidoan s羹nneti sonras覺 penis derisi alt覺ndan 繹zellikle cerrahi ilemin 4.-5. g羹nlerinde iltihabi ak覺nt覺 gelmesi ise enfeksiyon durumunu iaret eder. Enfekte alan k覺zar覺k ve hassast覺r; elle dokunma ile bebek alamaya balar. Bu t羹r durumlarda s羹nneti yapan hekiminize dan覺man覺z覺 繹neririz.

Yenidoan s羹nneti, genellikle uzman sal覺k profesyonelleri taraf覺ndan ger癟ekletirilir. Cerrahi bir m羹dahale olduu i癟in steril koullarda yap覺lmas覺 繹nemlidir. Ayr覺ca, s羹nnet sonras覺 bak覺m da b羹y羹k bir titizlikle yap覺lmal覺d覺r. Bu s羹re癟te, bebein rahatlamas覺 ve iyilemesi i癟in ailelere d羹en 繹nemli g繹revler bulunmaktad覺r.

Hangi ya aral覺覺nda s羹nnet yap覺lmaz?
ocuklarda cinsel kimliin gelitii odipal d繹nem olarak an覺lan 3 ile 6 yaa aras覺nda s羹nnetin yap覺lmas覺 繹nerilmemektedir. Bu ya aral覺覺nda penis 癟ocuk i癟in 癟ok 繹nemli bir cinsel semboldur ve bu b繹lgeye yap覺lan her t羹rl羹 giriim kal覺c覺 psiik problemlere yol a癟abilmektedir.

Bunu da oku :  ocuklar覺n beslenme haklar覺 hakk覺nda

Bu nedenle s羹nnet, 3 ya覺ndan 繹nce veya 6 ya覺ndan sonra yap覺lmal覺d覺r.

Prematur bebeklere yenidoan s羹nneti yap覺lmal覺 m覺d覺r?
Hay覺r. Premat羹r bebeklerde yara iyileimi daha ge癟 ve bebein imm羹n sistemi daha yava 癟al覺t覺覺 i癟in yenidoan d繹neminde s羹nnet 繹nerilmez. Yine, kan hastal覺klar覺 veya kanama sorunu olan bebeklerde yenidoan s羹nneti 繹nerilmemektedir.

S羹nnetin dezavantajlar覺 var m覺d覺r?
S羹nnet derisi kesildikten sonra ortaya 癟覺kan penisin u癟 k覺sm覺na glans penis ad覺 verilir. Glans penis, penisin ba k覺sm覺 olup cinsel temasta en duyarl覺 olan b繹lgesidir.

Ebeveyn Kararlar覺: Bilin癟li ve Bilgili Bir Se癟im
Yenidoan s羹nneti, ebeveynlerin bilin癟li bir karar覺 olmal覺d覺r. Sal覺k avantajlar覺 ve k羹lt羹rel gelenekler g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda, bu karar覺n aileler taraf覺ndan dikkatlice d羹羹n羹lmesi 繹nemlidir. Ebeveynler, bu konuda sal覺k profesyonellerinden ve uzmanlardan bilgi alarak bilin癟li bir karar verebilirler.

Glans penisin d覺ar覺da olmas覺n覺n s羹rt羹nme sonucunda duyarl覺l覺覺n覺n azalmas覺 ile cinsel hazda azalma ve erken boalma yapt覺覺 y繹n羹nde baz覺 癟al覺malar bulunmamaktad覺r. Ancak bu durum halen tart覺mal覺d覺r.

Yenidoan S羹nneti: Sal覺k ve K羹lt羹rel Birliktelik
Yenidoan s羹nneti, sal覺k ve k羹lt羹r羹n birleim noktas覺nda 繹nemli bir ad覺md覺r. Hem sal覺k avantajlar覺 hem de k羹lt羹rel gelenekler g繹z 繹n羹ne al覺nd覺覺nda, ailelerin bu konuda bilin癟li bir ekilde karar vermeleri ve gerekli bak覺mlar覺 titizlikle uygulamalar覺, bebein sal覺kl覺 bir ekilde b羹y羹mesine katk覺 salayacakt覺r.

Yararlar覺n覺n dezavantrajlar覺na g繹re 癟ok daha fazla olmas覺ndan dolay覺 Amerikan Pediatri Akademisi s羹nneti 繹nermektedir.

5/5 - (2 votes)
(Toplam 95 defa izlendi, bug羹n 2 kere g繹r羹ld羹)

Related posts

5 Thoughts to “Yenidoan S羹nneti”

 1. Elif zt羹rk - Antalya

  Yenidoan s羹nneti karar覺 al覺rken, k羹lt羹rel bir gelenek olmas覺n覺n yan覺 s覺ra sal覺k a癟覺s覺ndan da bu uygulaman覺n faydal覺 olduunu d羹羹nd羹k. Doktorumuzun 繹nerilerini dinleyerek ve bebeimizin sal覺k durumunu g繹z 繹n羹nde bulundurarak bu ad覺m覺 att覺k. u ana kadar herhangi bir problem yaamad覺k ve bebeimizin sal覺kl覺 b羹y羹mesi i癟in bu karar覺 doru bir tercih olarak g繹rd羹k.

 2. Ahmet Demir - Bursa

  Yenidoan s羹nneti konusunda karar almak, biraz endieli bir s羹re癟. Ancak, hem k羹lt羹rel balam hem de sal覺k a癟覺s覺ndan avantajlar覺 g繹z 繹n羹ne al覺narak bu karar覺 ald覺k. Uzman bir doktor taraf覺ndan yap覺ld覺 ve bebeimizin iyileme s羹recini takip etmek bizim i癟in 繹nemli. u ana kadar her ey normal seyrediyor.

 3. Zeynep Y覺ld覺z - 襤zmir

  Yenidoan s羹nneti konusunda eimle fikir birlii salamak 繹nemliydi. Hem k羹lt羹rel bir gelenek olarak hem de sal覺k avantajlar覺 nedeniyle bu ad覺m覺 atmaya karar verdik. Doktorumuzdan detayl覺 bilgi ald覺k, ilem de profesyonelce ger癟ekleti. u ana kadar herhangi bir komplikasyon yaamad覺k ve bebeimizin sal覺覺n覺 d羹羹nd羹羹m羹z i癟in bu karar覺 alm覺 olmaktan mutluyuz.

 4. Mehmet Korkmaz - Ankara

  Ebeveyn olmak, kararlar almak demek. Yenidoan s羹nneti konusunda eimle 癟ok konutuk, arat覺rd覺k. Sonu癟 olarak, k羹lt羹rel bir balam覺 olduu gibi sal覺k a癟覺s覺ndan da avantajlar覺 olduunu 繹rendik. Bu bilin癟le, bebeimizin sal覺覺 i癟in s羹nnet karar覺 ald覺k. u ana kadar herhangi bir sorun yaamad覺k ve bu karar覺 doru verdiimizi d羹羹n羹yorum.

 5. Aye Y覺lmaz - 襤stanbul

  襤lk defa anne olma heyecan覺 i癟indeyken, eimle yenidoan s羹nneti konusunu konutuk. Hem k羹lt羹rel bir gelenek olmas覺 hem de sal覺k avantajlar覺 nedeniyle bu karar覺 ald覺k. Uzman bir doktor taraf覺ndan yap覺ld覺 ve bebeimizin sal覺覺na katk覺 salamas覺 a癟覺s覺ndan 繹nemli bir ad覺m att覺k.

Leave a Comment