Hymenoplasty: Bir Yeniden Dou

hymenoplasty, bekaret onar覺m覺

Hymenoplasty: Bir Yeniden Dou veya Toplumsal Bask覺n覺n Yans覺mas覺 m覺? Hymenoplasty, kad覺nlar覺n himen (bekaret zar覺) ad覺 verilen dokuyu onarmay覺 veya yeniden oluturmay覺 ama癟layan cerrahi bir prosed羹rd羹r. Himen, vajina giriinde bulunan ince bir zar tabakas覺d覺r. Geleneksel olarak, bu zar覺n ilk cinsel iliki s覺ras覺nda y覺rt覺lmas覺 beklenir ve bu durum toplumlarda bekaretle ilikilendirilmitir. Hymenoplasty, himen dokusunu tekrar oluturarak veya onararak, bu dokunun y覺rt覺lmas覺n覺 sim羹le etmeyi ama癟lar. Cerrahi olarak ger癟ekletirilen bu prosed羹r, vajina giriindeki dokuyu onarmak veya yeniden oluturmak i癟in 癟eitli teknikleri i癟erebilir. Hymenoplasty, genellikle lokal anestezi alt覺nda ger癟ekletirilir ve ilem sonras覺nda genellikle h覺zl覺 bir…

Read More

襤nfluenza (Grip) Nedir, Nas覺l Bir Hastal覺kt覺r?

influenza, grip

襤nfluenza (Grip) Nedir, Nas覺l Bir Hastal覺kt覺r ve 襤yileme S羹reci 襤nfluenza, genellikle “grip” olarak bilinen, solunum yoluyla bulaan bir viral enfeksiyondur. 襤nsanlar覺 etkileyen bu hastal覺k, influenza A, B ve C vir羹sleri taraf覺ndan neden olan bir dizi semptomla kendini g繹sterir. Bu makalede, influenza vir羹sleri, hastal覺覺n belirtileri, tan覺s覺, tedavisi ve iyileme s羹reci hakk覺nda bilgi verilecektir. 襤nfluenza Vir羹sleri 襤nfluenza, genellikle influenza A, B ve C vir羹sleri taraf覺ndan neden olan bir enfeksiyondur. 襤nfluenza A vir羹s羹, insanlar覺 ve hayvanlar覺 etkileyebilen deiken bir yap覺ya sahiptir ve salg覺nlara neden olabilir. 襤nfluenza B ve C vir羹sleri ise genellikle daha…

Read More

Kal覺tsal Hastal覺klar覺n Derinlemesine 襤ncelemesi

Kal覺tsal Hastal覺klar覺n 襤ncelemesi

Kal覺tsal Hastal覺klar覺n Derinlemesine 襤ncelemesi Kal覺tsal hastal覺klar, genetik bilginin nesiller boyunca aktar覺lmas覺 ile ortaya 癟覺kan, genellikle genetik mutasyonlar veya kromozomal anormalliklerden kaynaklanan sal覺k sorunlar覺d覺r. Bu hastal覺klar, genetik yap覺m覺z覺n karma覺k ve hassas doas覺 nedeniyle 癟eitli ekillerde ortaya 癟覺kabilir. 1. Kal覺t覺m Mekanizmalar覺 ve Genetik Yap覺 Kal覺tsal hastal覺klar覺n anla覺lmas覺nda genetik yap覺n覺n rol羹 b羹y羹kt羹r. Bu hastal覺klar, genellikle be ana kal覺t覺m modeli ile ge癟er: otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bal覺 dominant, X’e bal覺 resesif ve mitokondriyal kal覺t覺m. Her bir model, genetik bilginin nas覺l aktar覺ld覺覺n覺 ve hastal覺覺n nas覺l ortaya 癟覺kt覺覺n覺 belirler. 2. Yayg覺n Kal覺tsal Hastal覺klar ve rnekleri…

Read More

Maj繹r Depresyonla Baa 覺kma Rehberi

maj繹r depresyon

Maj繹r Depresyonla Baa 覺kma Rehberi: Tavsiyeler, rnekler ve S覺k癟a Sorulan Sorular Maj繹r depresyon, bireyin yaam kalitesini ciddi ekilde etkileyen bir zihinsel sal覺k sorunudur. Bu makalede, maj繹r depresyonla baa 癟覺kma konusunda verilecek tavsiyeleri ele alacak ve 繹rneklerle destekleyerek, bu zorlu s羹re癟te bireylere yard覺mc覺 olacak pratik bilgiler sunaca覺z. I. Profesyonel Yard覺m Almak: Uzmanla Yola 覺kmak Maj繹r depresyonla baa 癟覺kman覺n ilk ad覺m覺, profesyonel yard覺m almakt覺r. Bir psikiyatrist veya psikologdan destek almak, doru tehis ve etkili bir tedavi plan覺n覺n oluturulmas覺n覺 salar. rnek: John, maj繹r depresyonla m羹cadele ederken bir terapistle d羹zenli g繹r羹meler yaparak, duygusal zorluklar覺na…

Read More

Sperm Hareketsizliinde Hangi 襤la癟lar Kullan覺l覺r?

Sperm Hareketsizlii

Sperm Hareketsizliinde Hangi 襤la癟lar Kullan覺l覺r? Sperm nedir (wikipedia)? : Sperm ya da tam bilimsel ad覺 ile spermatozoon (Spermatozoid) (癟oulu: spermatozoa), erkek bireylere ait 羹reme h羹cresidir. Hayvanlar, kam癟覺’l覺 ve spermatozoa olarak bilinen kuyruu olan hareketli sperm 羹retir. Baz覺 k覺rm覺z覺 algler ve mantarlar spermatia olarak bilinen hareketsiz sperm h羹creleri 羹retirken, baz覺 k覺rm覺z覺 algler ve mantarlar spermatozoa olarak bilinir. Kapal覺 tohumlular polen i癟inde hareketsiz sperm i癟erirken, erelti otlar覺 ve baz覺 a癟覺k tohumlular gibi baz覺 bazal bitkilerde hareketli sperm bulunur. Erkeklerde sperm nereden gelir? Erkek 羹reme sistemi, erkek 羹reme h羹cresi olan sperm 羹retiminin yap覺ld覺覺,…

Read More

Santral Ser繹z Retinopati (SSR)

Santral Ser繹z Retinopati (SSR)

Santral Ser繹z Retinopati (SSR) Tan覺m覺 Klinik nemi Sebepleri ve Risk Fakt繹rleri Bulgular覺 Testleri ve Tan覺s覺 Tedavisi Santral Ser繹z Retinopati nedir? ( SSR nedir? ) K覺salt覺lm覺 ismi SSR olan Santral Ser繹z Retinopati, retina tabakas覺n覺n alt覺nda s覺v覺 birikimini ifade eder. Hastal覺k genelde g繹rme noktas覺n覺 ( fovea ) etkileyip merkezi g繹rmeyi bozduu i癟in Santral Ser繹z Retinopati olarak isimlendirilmitir. Retina alt覺ndaki s覺v覺n覺n kayna覺 koroid dokusu olduu i癟in hastal覺覺n bir dier ismi Santral Ser繹z Koryoretinopatidir. Santral Ser繹z Retinopatinin nedeni nedir? Santral Ser繹z Retinopatinin kesin nedeni belirlenememitir. Hastal覺覺n retinan覺n d覺 k覺sm覺n覺 besleyen damarlar覺 i癟eren koroid tabakas覺ndaki…

Read More

Antikor ve PCR Testleri Nedir?

D羹nyay覺 saran covid19 vir羹s羹

Covid-19 Testleri ile Sal覺覺n覺z Kontrol Alt覺nda Covid-19 ile ilgili en 癟ok merak edilen konulardan birisi de PCR ve antikor testleri. Halk aras覺nda bu testlerin hangi durumlarda, ne i癟in yap覺laca覺 tam olarak bilinemiyor ve bu da kafa kar覺覺kl覺覺na sebep olabiliyor. Sal覺k Bakanl覺覺 taraf覺ndan yetkilendirilen laboratuvarlarda g羹venle yapt覺rabileceiniz bu iki teste dair bilinmesi gerekenleri 繹yle s覺ralayabiliriz; Antikor ve PCR Testleri Hakk覺nda PCR testi nedir? PCR (Polymerase Chain Reaction), v羹cutta bulunan vir羹slerin genetiinin anla覺lmas覺n覺 salayan bir tan覺 y繹ntemidir. Koronavir羹s PCR testi ile bu vir羹s羹n varl覺覺, kiinin vir羹se maruz kal覺p kalmad覺覺 saptanmaktad覺r. PCR testi…

Read More

COVID-19 ile 襤lgili Ger癟ekler

COVID-19 ile 襤lgili Ger癟ekler

COVID-19 ile 襤lgili Ger癟ekler Doru bir ekilde tak覺ld覺覺nda, t覺bbi maskeler 癟ok az oksijen veya 癟ok fazla karbondioksit solumana neden olmaz Cerrahi maskeler olarak da bilinen t覺bbi maskeler, baa ipler veya lastiklerle balanan d羹z veya pileli maskelerdir. Cerrahi maskeleri uzun s羹re takmak rahats覺z edici olabilir, ancak 癟ok az oksijen veya 癟ok fazla karbondioksit solumana neden olmaz. Alkol i癟mek COVID-19’u 繹nlemez veya tedavi etmez Alkol i癟mek seni COVID-19’a kar覺 korumaz. ok fazla alkol t羹ketmek dier sal覺k sorunlar覺 riskini art覺rabilir. ama覺r suyu veya dezenfektan t羹ketmek tehlikelidir ve COVID-19’u 繹nlemez ama覺r suyu ve dier…

Read More

Koronavir羹s s繹zl羹羹

Koronavir羹s s繹zl羹羹

Koronavir羹s s繹zl羹羹 Hangi terim ne anlama geliyor? Filyasyondan s羹r羹 ba覺覺kl覺覺na, koronavir羹s g羹nl羹k hayat覺m覺za pek 癟ok yeni kelime ve kavram katt覺. Peki b羹t羹n bunlar ne anlama geliyor? Merak ettiiniz kavramlar覺n anlamlar覺na koronavir羹s s繹zl羹羹m羹zden bakabilirsiniz. 184 T羹rkiye’deki koronavir羹s dan覺ma hatt覺n覺n telefon numaras覺. Hatt覺 arayanlara sal覺k durumlar覺yla ilgili sorular soruluyor ve koronavir羹s 羹phesine g繹re hastaneye gitmeleri talep edilebiliyor. Hastan覺n aciliyet durumuna g繹re ambulans g繹nderilmesi i癟in 112’ye talep iletilebiliyor. Anamnez Hastan覺n, hastal覺覺 ve 癟evresi hakk覺nda verdii bilgi. Koronavir羹s gibi bula覺c覺 bir salg覺n d繹neminde, doktorlar覺n veya paramediklerin hastaya yaklamadan 繹nce doru anamneze sahip olmalar覺, uygulayacaklar覺…

Read More

Korona Vir羹s Riskine Kar覺 14 Kural

Korona Vir羹s Riskine Kar覺 14 Kural

Koronavir羹s hastaligi nedir? Yeni Koronavir羹s (2019-nCoV), ilk olarak in’in Vuhan Eyaletinde Aral覺k ay覺n覺n sonlar覺nda solunum yolu belirtileri (ate, 繹ks羹r羹k, nefes darl覺覺) gelien bir grup hastada yap覺lan arat覺rmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tan覺mlanan bir vir羹st羹r. T羹rkiye’de yeni koronavir羹s hastaligi ilk ne zaman 癟覺kt覺? lkemizde Yeni Koronavir羹s (COVID-19) hastal覺覺 10 Mart 2020 tarihinde ilk pozitif vaka saptanm覺t覺r. Vaka say覺lar覺 ile ilgili g羹nl羹k olarak bilgilendirmeler Sal覺k Bakanl覺覺 arac覺l覺覺 ile yap覺lmaktad覺r. COVID-19 konuma yoluyla bula覺r m覺? COVID-19 hastas覺 ile kiisel koruyucu ekipman olmaks覺z覺n 1 metreden yak覺n ve 15 dakikadan uzun s羹reli ayn覺 ortamda bulunmak…

Read More