Meme Kanseri 襤le 襤lgili arp覺c覺 Tespitler

meme kanseri kadinlar

Meme kanseri nedir? Meme kanseri ne kadar tehlikeli? Meme kanseri nas覺l tehis edilir? Meme kanserinde genetik fakt繹rler nelerdir? Meme Kanseri Nedir? Meme dokusunun i癟erisinde yer alan s羹t kanallar覺n覺n i癟erisinde veya s羹t bezlerinde kanser h羹crelerinin oluumu ve 癟oalmas覺, meme kanseri olarak adland覺r覺l覺r. S羹t kanallar覺n覺n yap覺s覺ndan meydana gelen meme kanserine duktal karsinom L繹b羹l yap覺lar覺ndan meydana gelen meme kanserine l繹b羹ler karsinom denir. Bu kanser t羹r羹nde, k繹t羹 huylu h羹crelerin oluumu ve 癟oalmas覺 balang覺癟ta 癟ok yava ilerler. Hastal覺k, erken d繹nemde genellikle belirti vermez. Bu nedenle rutin taramalar覺n覺 yapt覺rmayan kad覺nlarda meme kanserinin erken tehis edilebilmesi olduk癟a…

Read More

40 ya覺ndan sonra her kad覺n d羹zenli olarak mammografi 癟ektirmeli

mamografi

Meme kanseri kad覺nlarda en s覺k g繹r羹len kanser t羹rlerinden biri. Ancak pek 癟ok kanser t羹r羹nde olduu gibi 繹zellikle de meme kanserinde erken tan覺 ve tedavi hayat kurtar覺yor. Anadolu Sal覺k Merkezi T覺bbi Hizmetler Direkt繹r羹, Genel Cerrahi Uzman覺 Prof. Dr. Metin akmak癟覺, meme kanserine erken tan覺 konabilmesi i癟in 40 ya覺ndan sonra her kad覺n覺n d羹zenli olarak mammografi 癟ektirmesinin 繹nemine iaret ediyor. Meme kanseri riski ya ile birlikte art覺yor. Kad覺nlar覺n kendilerini muayene etmeleri ve memede ya da koltuk alt覺nda herhangi bir kitle hissettiklerinde hemen hekime bavurmalar覺 gerekiyor. Meme ba覺ndan gelen kanl覺 ak覺nt覺, ileri evrelerde portakal…

Read More

Bel ar覺s覺, i癟 organlardaki hastal覺klar覺n belirtisi olabiliyor

kadin bel agrisi

Bel ar覺s覺, bel b繹lgesine ait nedenlerle ortaya 癟覺kabildii gibi kar覺n i癟erisinde bir aort anevrizmas覺, b繹brek ta覺 ve safra kesesi, pankreas ya da karacierde sorun ile kal癟a eklemi veya eklem hastal覺klar覺 varsa da yaanabiliyor. 襤癟 organlardaki hastal覺klar da bel ar覺s覺 olarak iaret verebiliyor. T羹rk toplumunun %80i, yaamlar覺n覺n bir d繹neminde mutlaka bel ar覺s覺 癟ekiyor. zellikle yetikinlerde 30 ya覺ndan itibaren bel ar覺s覺 癟ekme riski art覺yor. Ancak bununla birlikte yap覺lan arat覺rmalar, bel ar覺s覺 癟eken hastalar覺n ilk ar覺da hemen hekime bavurduklar覺n覺, ancak ikinci ar覺da art覺k hekime gitmediklerini g繹steriyor. Anadolu Sal覺k Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman覺…

Read More

ocuklar覺n kanseri yenme oran覺 daha y羹ksek

kanserli-cocuk

Anadolu Sal覺k Merkezi, g羹n羹m羹zde giderek 繹nem kazanan 癟ocukluk 癟a覺 kanserleri konusunda fark覺ndal覺覺 art覺rmak ve sal覺k profesyonelleri ile bilgi payla覺m覺nda bulunmak 羹zere bir toplant覺 d羹zenledi. 21. Y羹zy覺lda T羹rkiye ve D羹nyada Pediyatrik Onkoloji konulu toplant覺da; 癟ocukluk 癟a覺 kanserlerinde vaka say覺s覺n覺n yetikinlere g繹re 癟ok d羹羹k, tedavi ans覺n覺n ise 癟ok daha y羹ksek olduu bildirildi. ocuklarda kanser g繹r羹lme s覺kl覺覺n覺n milyonda 110-150 aras覺nda deitii, bu oran覺n da T羹rkiye n羹fusunda 3500 癟ocua kar覺l覺k geldii bilgisinin verildii toplant覺, Bursa Divan Otelde ger癟ekleti. Sal覺k profesyonellerinin youn ilgi g繹sterdii toplant覺ya, Anadolu Sal覺k Merkeziden Pediyatrik Onkoloji Uzman覺 Prof. Dr. Alp zkan…

Read More

Kanser ile ilgili doru bilinen 10 yanl覺

kanserli-kadin

Bilim insanlar覺n覺n tedavisi i癟in 羹zerinde 癟al覺t覺覺 kanser hastal覺覺, g羹n羹m羹z羹n en 繹nemli sal覺k sorunlar覺ndan biri. Bedenimizde 癟ok say覺da h羹cre bulunuyor; tahminlere g繹re 100 trilyon (1014) civar覺nda… Bu h羹crelerin oluumu s覺ras覺nda t羹m 繹zellikleri, nas覺l 癟al覺acaklar覺, nas覺l deiecekleri, hatta nas覺l 繹lecekleri DNAlar覺ndaki genetik koda yaz覺lm覺t覺r. Ayr覺ca, bu h羹creler, her g羹n bir tak覺m d覺 etmenlere maruz kalmaktad覺r. Bu d覺 etmenler, h羹crelerin DNA yap覺lar覺 羹zerinde de olumsuz etkiler oluturabiliyor. Bedenimizin doas覺nda hatal覺 h羹cre davran覺lar覺n覺 onarabilme yetenei olmakla birlikte, onar覺m mekanizmalar覺 bozulduunda kanser ortaya 癟覺kabilmektedir. T覺bbi teknoloji ve tedavi y繹ntemlerinin her ge癟en g羹n gelimesiyle birlikte, kanserle…

Read More

Kanserde erken tehis hayat kurtar覺r

tomografi-cekilen-erkek

Kanser g羹n羹m羹z羹n en b羹y羹k sal覺k sorunlar覺ndan biri. Gelien teknoloji ve t覺bbi uygulamalarla gelimi 羹lkelerde erken tan覺yla birlikte kanser hastal覺覺nda iyileme oranlar覺 y羹zde 55-60lar覺 buluyor. Anadolu Sal覺k Merkezi Hematolojik Onkoloji / T覺bbi Onkoloji Uzman覺 Prof. Dr. Necdet skent, kanser hastal覺覺n覺n erken tehisinde en 繹nemli nokta olan tarama y繹ntemlerini anlat覺yor. D羹nya genelindeki 繹l羹m nedenlerine bak覺ld覺覺nda kanser ikinci s覺rada yer al覺yor. Akcier, mide, karacier, kolon ve meme kanserleri her ge癟en y覺l dier kanser tiplerine g繹re daha fazla 繹l羹me neden oluyor. Kad覺nlar ve erkekler aras覺nda ise farkl覺 kanser tipleri s覺kl覺k g繹steriyor. Kad覺nlarda y羹ksek mortalite…

Read More

2011 y覺l覺nda kanser haberlerinde art覺 g繹r羹ld羹

kanser

D羹nyada her y覺l 12.7 milyon kiiye kanser tan覺s覺 konulurken, 7.6 milyon kii ise bu hastal覺ktan hayat覺n覺 kaybediyor. Kanserin d羹nya 羹zerindeki yay覺lma h覺z覺 繹yle y羹ksek ki, sizler bu arat覺rmay覺 okurken, d羹nya 羹zerinde 24 insan kansere yakalan覺yor. Medya Takip Merkezi (MTM), 4 ubat D羹nya Kanser G羹n羹’ne dikkat 癟ekmek amac覺yla hastal覺覺n medyadaki g繹r羹n羹rl羹羹n羹 arat覺rd覺. Kanser, t羹m d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de s覺k g繹r羹lmesi nedeniyle olduk癟a 繹nemli bir hastal覺k. nlem al覺nmad覺覺 takdirde, kanser oran覺n覺n d羹nya genelinde artaca覺, 2030 y覺l覺nda ise 26 milyon yeni kanser vakas覺na rastlanaca覺 繹ng繹r羹l羹yor. Kanser bu denli hayat覺m覺z覺n i癟inde ya da…

Read More

Avrupa’da 80 bin kad覺n kanser riski korkusu ya覺yor

kanser kadin

Fransa Sal覺k Bakanl覺覺 bir firman覺n silikonlar覺ndan takt覺ran 30 bin kad覺na silikonlar覺n覺 癟覺kartt覺rmas覺 uyar覺s覺nda bulunurken bir uyar覺da 襤ngiltere’den geldi. Fransa ve 襤ngiltere’de g繹羹s b羹y羹ltme ameliyat覺 ge癟iren yakla覺k 80 bin kad覺n, sahte implant nedeniyle kanser olma korkusu ya覺yor. Frans覺z yetkililer, Poly Implant Prothese (PIP) adl覺 irket taraf覺ndan 羹retilen g繹羹s implantlar覺n覺n ciddi sal覺k riskleri ta覺d覺覺na dair endielerini dile getirdi. Ge癟en y覺l irketin g繹羹s implantlar覺nda yetkililer taraf覺ndan onaylanmam覺 silikon jel kulland覺覺 ortaya 癟覺kar覺lm覺 ve irket taraf覺ndan 羹retilen g繹羹s implantlar覺nda y覺rt覺lma oran覺n覺n ciddi oranda y羹ksek olduu saptanm覺t覺. Frans覺z h羹k羹meti, konuyla ilgilenmesi i癟in 繹zel bir komite…

Read More