Meme Kanseri 襤le 襤lgili arp覺c覺 Tespitler

meme kanseri kadinlar

Meme kanseri nedir? Meme kanseri ne kadar tehlikeli? Meme kanseri nas覺l tehis edilir? Meme kanserinde genetik fakt繹rler nelerdir? Meme Kanseri Nedir? Meme dokusunun i癟erisinde yer alan s羹t kanallar覺n覺n i癟erisinde veya s羹t bezlerinde kanser h羹crelerinin oluumu ve 癟oalmas覺, meme kanseri olarak adland覺r覺l覺r. S羹t kanallar覺n覺n yap覺s覺ndan meydana gelen meme kanserine duktal karsinom L繹b羹l yap覺lar覺ndan meydana gelen meme kanserine l繹b羹ler karsinom denir. Bu kanser t羹r羹nde, k繹t羹 huylu h羹crelerin oluumu ve 癟oalmas覺 balang覺癟ta 癟ok yava ilerler. Hastal覺k, erken d繹nemde genellikle belirti vermez. Bu nedenle rutin taramalar覺n覺 yapt覺rmayan kad覺nlarda meme kanserinin erken tehis edilebilmesi olduk癟a…

Read More

40 ya覺ndan sonra her kad覺n d羹zenli olarak mammografi 癟ektirmeli

mamografi

Meme kanseri kad覺nlarda en s覺k g繹r羹len kanser t羹rlerinden biri. Ancak pek 癟ok kanser t羹r羹nde olduu gibi 繹zellikle de meme kanserinde erken tan覺 ve tedavi hayat kurtar覺yor. Anadolu Sal覺k Merkezi T覺bbi Hizmetler Direkt繹r羹, Genel Cerrahi Uzman覺 Prof. Dr. Metin akmak癟覺, meme kanserine erken tan覺 konabilmesi i癟in 40 ya覺ndan sonra her kad覺n覺n d羹zenli olarak mammografi 癟ektirmesinin 繹nemine iaret ediyor. Meme kanseri riski ya ile birlikte art覺yor. Kad覺nlar覺n kendilerini muayene etmeleri ve memede ya da koltuk alt覺nda herhangi bir kitle hissettiklerinde hemen hekime bavurmalar覺 gerekiyor. Meme ba覺ndan gelen kanl覺 ak覺nt覺, ileri evrelerde portakal…

Read More

Meme Kanseri Nas覺l Oluur ve Tipleri Nelerdir

meme kanseri kadin imgesi

Meme kanseri, meme dokusundaki h羹crelerden gelien kanserler. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Meme kanseri oluumunda genetik deiiklikler 癟ok 繹nemli. Genetik yap覺da 癟eitli fakt繹rlerin ve normal yalanman覺n etkisiyle ortaya 癟覺kan bozukluklar kansere neden olur. Ancak meme kanserlerinin sadece y羹zde 7-9luk bir k覺sm覺 ailesel ge癟ili. zellikle anne taraf覺nda gen癟 yata meme kanseri ve erkek meme kanseri g繹r羹lmesi ailesel bir ge癟ie iaret edebilir. Arat覺rmalara g繹re her sekiz kad覺ndan birinde meme kanseri geliebilir. O halde, erken tehis i癟in meme kanseri neden olur, nas覺l 繹nlenir, belirtileri nelerdir, bilmekte fayda var. Sal覺k Bakanl覺覺 Kanser Sava…

Read More

Kanser ile ilgili doru bilinen 10 yanl覺

kanserli-kadin

Bilim insanlar覺n覺n tedavisi i癟in 羹zerinde 癟al覺t覺覺 kanser hastal覺覺, g羹n羹m羹z羹n en 繹nemli sal覺k sorunlar覺ndan biri. Bedenimizde 癟ok say覺da h羹cre bulunuyor; tahminlere g繹re 100 trilyon (1014) civar覺nda… Bu h羹crelerin oluumu s覺ras覺nda t羹m 繹zellikleri, nas覺l 癟al覺acaklar覺, nas覺l deiecekleri, hatta nas覺l 繹lecekleri DNAlar覺ndaki genetik koda yaz覺lm覺t覺r. Ayr覺ca, bu h羹creler, her g羹n bir tak覺m d覺 etmenlere maruz kalmaktad覺r. Bu d覺 etmenler, h羹crelerin DNA yap覺lar覺 羹zerinde de olumsuz etkiler oluturabiliyor. Bedenimizin doas覺nda hatal覺 h羹cre davran覺lar覺n覺 onarabilme yetenei olmakla birlikte, onar覺m mekanizmalar覺 bozulduunda kanser ortaya 癟覺kabilmektedir. T覺bbi teknoloji ve tedavi y繹ntemlerinin her ge癟en g羹n gelimesiyle birlikte, kanserle…

Read More

Kanserde erken tehis hayat kurtar覺r

tomografi-cekilen-erkek

Kanser g羹n羹m羹z羹n en b羹y羹k sal覺k sorunlar覺ndan biri. Gelien teknoloji ve t覺bbi uygulamalarla gelimi 羹lkelerde erken tan覺yla birlikte kanser hastal覺覺nda iyileme oranlar覺 y羹zde 55-60lar覺 buluyor. Anadolu Sal覺k Merkezi Hematolojik Onkoloji / T覺bbi Onkoloji Uzman覺 Prof. Dr. Necdet skent, kanser hastal覺覺n覺n erken tehisinde en 繹nemli nokta olan tarama y繹ntemlerini anlat覺yor. D羹nya genelindeki 繹l羹m nedenlerine bak覺ld覺覺nda kanser ikinci s覺rada yer al覺yor. Akcier, mide, karacier, kolon ve meme kanserleri her ge癟en y覺l dier kanser tiplerine g繹re daha fazla 繹l羹me neden oluyor. Kad覺nlar ve erkekler aras覺nda ise farkl覺 kanser tipleri s覺kl覺k g繹steriyor. Kad覺nlarda y羹ksek mortalite…

Read More