Meme Kanseri 襤le 襤lgili arp覺c覺 Tespitler

meme kanseri kadinlar

Meme kanseri nedir? Meme kanseri ne kadar tehlikeli? Meme kanseri nas覺l tehis edilir? Meme kanserinde genetik fakt繹rler nelerdir? Meme Kanseri Nedir? Meme dokusunun i癟erisinde yer alan s羹t kanallar覺n覺n i癟erisinde veya s羹t bezlerinde kanser h羹crelerinin oluumu ve 癟oalmas覺, meme kanseri olarak adland覺r覺l覺r. S羹t kanallar覺n覺n yap覺s覺ndan meydana gelen meme kanserine duktal karsinom L繹b羹l yap覺lar覺ndan meydana gelen meme kanserine l繹b羹ler karsinom denir. Bu kanser t羹r羹nde, k繹t羹 huylu h羹crelerin oluumu ve 癟oalmas覺 balang覺癟ta 癟ok yava ilerler. Hastal覺k, erken d繹nemde genellikle belirti vermez. Bu nedenle rutin taramalar覺n覺 yapt覺rmayan kad覺nlarda meme kanserinin erken tehis edilebilmesi olduk癟a…

Read More

襤 yetitirme stresi kanser ve kalp krizi riski ta覺yor

is stresi ve kadin

Eitmen, dan覺man ve yaam ko癟u 襤smail Karasu, ABD’nin Yale niversitesi’nde yap覺lan bir arat覺rmayla, stresin kansere neden olduunun bilimsel olarak da kan覺tland覺覺n覺 s繹yledi. Bart覺n Aktif 襤adamlar覺 Dernei (BAK襤AD) taraf覺ndan organize edilen “Stres ve fke Kontrol羹” konulu konferansta konuan Kiisel 襤letiim Uzman覺 襤smail Karasu, Allah’覺n verdii hayat覺n bir ayr覺cal覺k olarak g繹r羹lmesi gerektii bilinciyle yaan覺lmas覺 gerektiini vurgulad覺. Kiinin kendi kendine de sar覺larak ayna kar覺s覺nda kendine 繹p羹c羹kler g繹ndermesini, her g羹n en az on defa kendine ‘Kendimi seviyorum’ demesini tavsiye eden Karasu fiziksel kodlar覺n kiinin psikolojik halini belirlediini ifade etti. Bart覺n Halk Eitim Konferans Salonunda…

Read More

Kanser riskini azaltmak i癟in ne yapabilirsiniz?

saglikli-yasam

G羹nl羹k yaant覺m覺zda alaca覺m覺z 繹nlemler ve yapaca覺m覺z basit eylerle 癟a覺n hastal覺覺 kanserden korunmak ve riski azaltmak m羹mk羹n. Anadolu Sal覺k Merkezi Hematolojik Onkoloji / T覺bbi Onkoloji Uzman覺 Prof. Dr. Necdet skent, daha kaliteli bir yaam s羹rmeniz i癟in yapman覺z gerekenleri u ekilde s覺ral覺yor: 1. Sigara ve dier t羹t羹n 羹r羹nlerini kullanmay覺n Sigara ve dier t羹t羹n 羹r羹nleri, t羹m kanser 繹l羹mlerinin %30undan sorumludur. Sigara kullananlarda akcier kanseri gelime oran覺, kullanmayanlara g繹re 20 kat fazlad覺r. Akcier kanserlerinden 繹l羹mlerin yakla覺k y羹zde 90覺 sigara ilikilidir. A覺z i癟i, ba boyun b繹lgesi, ses telleri, idrar kesesi ve yollar覺 kanserleri ile pankreas…

Read More

Kanser k繹k h羹cresinin tedavisiyle m羹mk羹n!

kanser-kok-hucresi

Anadolu Sal覺k Merkezinin, stratejik orta覺 JHM (Johns Hopkins Medicine) ile ger癟ekletirdii uluslararas覺 konferanslar覺n 14羹nc羹s羹nde kemik ilii naklinde son gelimeler ve kanser k繹k h羹cresi konuuldu. Anadolu Sal覺k Merkezi konferans salonunda ger癟ekletirilen toplant覺 Anadolu Sal覺k Merkezi Kemik 襤lii Nakli nitesi Direkt繹r羹 Prof. Dr. Zafer G羹lba覺n a癟覺l覺 konumas覺yla balad覺. T羹rkiyede kemik ilii naklinin uzun zamand覺r baar覺yla yap覺lmas覺na kar覺n don繹r bulma konusunda s覺k覺nt覺lar覺n olduunu belirten Prof. Dr. Zafer G羹lba, Kemik ilii nakli yap覺lacak hastalara kendi kardelerinden uygun d繹n繹r bulma ans覺m覺z y羹zde 25 ve y羹zde 50 aras覺nda deiiyor. Yani her 10 hastan覺n 3羹ne ya da…

Read More

AIDS kan kanserini nas覺l yendi?

losemi-cocuk

ABD’de, AIDS’e neden olan HIV kullan覺larak yap覺lan kanser tedavisi, l繹semi hastas覺n覺n iyilemesini salad覺. Pennsylvania niversitesi’nden bilimadamlar覺, polis emeklisi 65 ya覺ndaki l繹semi hastas覺 William Ludwig’den, bir milyardan fazla lenfosit (vir羹s ve t羹m繹rlerle savaan akyuvar t羹r羹) ald覺. Lenfositler, etkin olmayan HIV ile temasa ge癟irildi. HIV, lenfositleri deitirerek, kanserle savamalar覺n覺 salad覺. Deiime urayan lenfositler hastaya nakledildi. Tedavinin ilk zamanlar覺nda Ludwig’de deiim olmad覺 ancak 10 g羹n sonra, kemoterapinin etki g繹stermedii Ludwig’de titremeler, y羹ksek ate ve tansiyon d羹mesi g繹r羹ld羹. Bata durumdan endie duyan doktorlar, bu ciddi grip belirtilerinin birka癟 hafta sonra ge癟tiini ve belirtilerin yan覺…

Read More

LSEV G繹n羹ll羹s羹 Olmak Bir Ayr覺cal覺kt覺r…

losev-losemi

LSEV, 1998 y覺l覺ndan bu yana t羹m T羹rkiye genelinde binlerce l繹semili 癟ocuk ve ailesine maddi-manevi destekler iletmekte, 癟ocuklar覺 yaama balamaktad覺r. Bu denli 繹nemli ve kutsal g繹revi, bir sivil toplum kuruluu olarak, tamamen g繹n羹ll羹 kiiler ve hay覺rsever T羹rk halk覺n覺n destekleri ile ger癟ekletirmektedir. Bu anlaml覺 癟abalar 癟ocuklar覺m覺z覺n y羹z羹nde birer g羹l羹mseme, tedavilerinde h覺zl覺 ilerlemeler olarak bizlere yans覺maktad覺r. L繹semili 癟ocuklar覺m覺z覺n tedavi s羹re癟leri tamamen steril ortamlar gerektirmektedir. Bu nedenle tedavi s羹re癟lerinde onlarla bir arada bulunabilmemiz sal覺klar覺 a癟覺s覺ndan uygun olamamaktad覺r. Ancak tedavileri devam ederken de onlara manevi anlamda sar覺labilir tedavilerini s羹rd羹rebilmeleri i癟in 癟ocuklar覺m覺za ve ailelerine destek olabilirsiniz.…

Read More

Meme Kanseri Nas覺l Oluur ve Tipleri Nelerdir

meme kanseri kadin imgesi

Meme kanseri, meme dokusundaki h羹crelerden gelien kanserler. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. Meme kanseri oluumunda genetik deiiklikler 癟ok 繹nemli. Genetik yap覺da 癟eitli fakt繹rlerin ve normal yalanman覺n etkisiyle ortaya 癟覺kan bozukluklar kansere neden olur. Ancak meme kanserlerinin sadece y羹zde 7-9luk bir k覺sm覺 ailesel ge癟ili. zellikle anne taraf覺nda gen癟 yata meme kanseri ve erkek meme kanseri g繹r羹lmesi ailesel bir ge癟ie iaret edebilir. Arat覺rmalara g繹re her sekiz kad覺ndan birinde meme kanseri geliebilir. O halde, erken tehis i癟in meme kanseri neden olur, nas覺l 繹nlenir, belirtileri nelerdir, bilmekte fayda var. Sal覺k Bakanl覺覺 Kanser Sava…

Read More

Kanserli hastalarda kablosuz internete dikkat

pc-kullanan-kanser-hastasi

Kanserli h羹creler 羹zerinde yap覺lan 癟al覺ma, kablosuz internet kullan覺m覺n覺n kanserli h羹cre say覺s覺n覺 belirgin ekilde art覺rd覺覺n覺 g繹sterdi.. S羹leyman Demirel niversitesi (SD) T覺p Fak羹ltesi Biyofizik B繹l羹m羹’nde kanserli h羹creler 羹zerinde yap覺lan 癟al覺mada kablosuz internet kullan覺m覺n覺n kanserli h羹cre say覺s覺n覺 belirgin ekilde art覺rd覺覺 tespit edildi. SD T覺p Fak羹ltesi Biyofizik B繹l羹m羹 retim yesi Prof. Dr. Mustafa Naz覺rolu, AA muhabirine yapt覺覺 a癟覺klamada, kablosuz internet kullan覺m覺n覺n kanser hastalar覺 羹zerindeki etkisiyle ilgili bir arat覺rma yapt覺klar覺n覺 belirtti. Yakla覺k bir y覺l 繹nce balad覺klar覺 arat覺rma kapsam覺nda farelerden ald覺klar覺 kan kanserli h羹creleri 1, 2, 12 ve 24 saat s羹reyle radyasyona maruz b覺rakt覺klar覺n覺 anlatan Naz覺rolu,…

Read More

Posadan zengin besinler kolon kanseri riskini d羹羹r羹yor

meyveler

Bat覺 toplumlar覺nda g繹r羹lme s覺kl覺覺 art覺yor olsa da kolon kanserinin tan覺 ve tedavisindeki ilerlemeler sayesinde bu hastal覺a bal覺 繹l羹mler azal覺yor. Anadolu Sal覺k Merkezi Genel Cerrahi Uzman覺 Prof. Dr. Fatih Aalar, 繹nerilenden fazla et t羹ketmemek, posadan zengin, yadan fakir beslenmek, egzersiz yapmak ve uygun tarama testleri ile kolon kanserinden korunman覺n m羹mk羹n olduunu vurguluyor. Kolon kanseri, nedenleri ve korunma yollar覺 hakk覺nda bilgi veren Anadolu Sal覺k Merkezi Genel Cerrahi Uzman覺 Prof. Dr. Fatih Aalar, yakla覺k y羹zde 90覺 kal覺n ba覺rsaktaki polipler (iyi huylu t羹m繹rler) nedeniyle balayan kolon kanserinin ortaya 癟覺kmas覺nda genetik fakt繹rlerin rol羹n羹n dier kanser…

Read More

ocuklar覺n kanseri yenme oran覺 daha y羹ksek

kanserli-cocuk

Anadolu Sal覺k Merkezi, g羹n羹m羹zde giderek 繹nem kazanan 癟ocukluk 癟a覺 kanserleri konusunda fark覺ndal覺覺 art覺rmak ve sal覺k profesyonelleri ile bilgi payla覺m覺nda bulunmak 羹zere bir toplant覺 d羹zenledi. 21. Y羹zy覺lda T羹rkiye ve D羹nyada Pediyatrik Onkoloji konulu toplant覺da; 癟ocukluk 癟a覺 kanserlerinde vaka say覺s覺n覺n yetikinlere g繹re 癟ok d羹羹k, tedavi ans覺n覺n ise 癟ok daha y羹ksek olduu bildirildi. ocuklarda kanser g繹r羹lme s覺kl覺覺n覺n milyonda 110-150 aras覺nda deitii, bu oran覺n da T羹rkiye n羹fusunda 3500 癟ocua kar覺l覺k geldii bilgisinin verildii toplant覺, Bursa Divan Otelde ger癟ekleti. Sal覺k profesyonellerinin youn ilgi g繹sterdii toplant覺ya, Anadolu Sal覺k Merkeziden Pediyatrik Onkoloji Uzman覺 Prof. Dr. Alp zkan…

Read More