Deve, Faydaları, Bilinmeyen Özellikleri

Deve, Faydaları, Bilinmeyen Özellikleri

Deve, Faydaları, Bilinmeyen Özellikleri
Deve, devegiller (Camelidae) familyasının Camelus cinsini oluşturan iki evcil hayvan türünün ortak adı. Develer yük çeki ve binek hayvanı olarak kullanıldığı gibi, yünü, sütü, derisi ve eti için de beslenir. Yalnızca evcil türleriyle tanınan bu hayvanların yabanıl atalarından bu yana pek az değişikliğe uğradığı sanılmaktadır.

Devenin iki türü Hindistan, Pakistan, Afganistan, Mısır, İran, Suriye, Arabistan gibi Güney Asya ülkeleri ile Afrika’da yetiştirilen tek hörgüçlü deve (C. dromedarius) ve Orta Asya’da yetiştirilen çift hörgüçlü deve (C. bactrianus)dir.

Deve kelimesinin kaynağı
Bu sözcüğün Türkçe’den Moğolca’ya ya da tam tersi olduğu hususu tartışma konusudur. Bir kısım araştırmacılar deve sözcüğünün ”tegemen” sözüyle Moğolca’dan Türkçe’ye geçtiğini iddia ederken diğer araştırmacılar ise tersini savunurlar. Türk kültürünün en hacimli eserlerinden olan Divan-ı Lügati’t Türk isimli eserde ise, Oğuzlar ve onlara yakın olanların ”devey” , Türklerin ise ”tevey” şeklinde kullandıklarını yazar.

Deve Atasözleri
✓ Çıngıraklı deve kaybolmaz
✓ Deve bir akçeye, deve bin akçeye
✓ Deve bir akçeye götür, Deve bin akçe getir
✓ Deve boynuz ararken kulaktan olmuş
✓ Deve büyüktür amma beşini bir eşek yeder
✓ Deve çalar zilini dengi dengine
✓ Deve deve yerine çöker
✓ Deve küçük et yer, deve büyük ot yer
✓ Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı
✓ Devenin hörgücü ona ağır gelmezmiş
✓ Densiz deve kuyruğu, deh! demeden sallanır
✓ Deveye boynun eğri, demişler; nerem doğru ki, demiş
✓ Deveye ot lazım olunca boynunu uzatır
✓ Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur
✓ Şahin abe’ye gitmekle hacı olmaz
✓ Şahin ile deve avlanmaz
✓ Talihsiz hacıyı deve üstünde yılan sokar

Deve genel özellikleri
1) Deve, çöl hayvanıdır, çöle göre yaratılmıştır.

2) Yapılan araştırmalarda, yeşil nemli yiyecekleri yiyip su içirilmeyen deve, 34 gün su içmeden dayanabilmiş. Sadece kuru ot yiyerek 1-2 hafta dayanabilmiştir. Fazla susuzluk uzun süre devam ederse hiyam demlen deve hastalığı başgösterir.

3) Devenin hörgücü doğuştan semerli olup, binek hayvanı anlamına geldiği gibi, devenin bir kısmım gölgeleyip serinleten bir ilahi şemsiyedir. Biraz açacak olursak, güneş ne taraftan gelirse gelsin piramit gibi sırtının üstünde olduğundan, devenin diğer tarafı gölgelenir.

4) Deve, 15 dakikada 200 litre su içebilir. Midesinin bir bölümünde, su ve gıda maddelerini saklayan 800 odacık bulunur. Zora geldiğinde bu su ve gıda maddelerini kullanır.

5) Başka su deposu “Sakla suyu, çölde bulunmaz kuyu” vecizesine uygun bir depo da devenin hörgüçleridir. Develer iktisatlı hayvanlardır. Çölü iyi bilirler. Suyu bol bulunca onu dövize çevirip yastık altı yaparlar. Yani, suyu, parçalanıp tekrar su haline dönüşen yağa çevirip hörgüçaltı yaparlar. Çok susuz kalınca bu yağlar su olup imdadına yetişir.

6) Devenin böbreği de bakmaya değer. İdrar yolu uzun olduğu için üre temizlene temizlene dışarı atılmak için çıkarılan idrarın çoğu tekrar organizmaya (devede kalır) kazandırılır. Su bulamaz- j sa deve rahatlıkla deniz suyıınu (tuzlu suyu) içebilir.

7) Deve, idrar atarken (işerken) kuyruğunu sallayarak idrarla arka kısmım serinletir. Bir nevi pervane olur.

8) Devenin dübürü de hırbodur. Dışkıyı dışarı atarken çöl sıcağında boşa gitmesin diye nemi tekrar içeri çeker.

9) Devenin vücut ısısı, çöl sıcaklığıyla beraber değişir. Aşırı sıcak olursa devenin vücut ısısı 42 dereceye yükselir ve böylece deve terleyerek su kaybetmemiş olur.

10) Devenin alyuvarları su, nem ve oksijen alabilmek için normal hacminin 200 misline1 büyüyebilir.

11) Deveye küçücük çocuk “hıh” dese çöker. Kum sıcak, dağlar taşlıdır. Devenin ayak dirsekleri, göğüs kemiği ve ayak tabanları kauçuk kaplamalı gibidir.

12) Çöl fırtınalıdır, her an fırtına tufanı olabilir. O sebepten devenin kulakları küçük, içi böl tüy*-İe filtre edilmiştir. Gözleri küçük, kirpikleri ise uzundur. Fırtına esnasmda gözleri yaşarır, bu sebepn le kulakları ve gözleri fırtınanın kumundan korunur.

13) Devenin burnu da küçüktür. Fırtınada, kumlar içeri girmesin diye kapanıverir. Burnunun arka kısmında bir soğutma sistemi oluşup dışarı atılan nefesteki nemin yüzde 65’i tekrar içeri alınip beyin ve gözlerin serinletilmesinde kullanılır.

14) Devenin rahatlıkla diken yiyebilmesi içip üst dudağı yarıktır. Deve, her türlü dikeni yer, salgısının çözücü etkisiyle bunları rahatlıkla hazmeder. Çöl hayvanı deve, çölleşmeye karşıdır da. Diğer hayvanlar bitkiyi ağaççıkları dibinden yedikleri gibi toprağı da eşeleyip köke zarar verirler. Böylece bitkiler ve ağaççıkların nesli tükenir. Arazi çöl olur. Deve ise sadece dikenleri, yapraklan, filizleri yer.

Deve’nin faydaları
1) Romatizma ve felç: Deve yağıyla mafsallar masaj yapılır.

2) Karaciğer güçlendirici: Deve, devedikenini bol yediği için sütü karaciğerin ilacıdır. Karaciğerdeki tıkanık damarları açar, safrayı düzene sokar.

3) Gözün görme gücünü artırıcı: Deve sütü, gözün görme gücünü artırır.

4) Hava ve suyun zarını telâfi edici: Deve, göç hayvanı olduğu için, göç edenler devamlı su ve iklim değişikliği yaşar, deve sütü ise bu değişikliklerin zararım telâfi eder.

5) Vücudu besler, etlendirici: Deve sütü içilmeye devam edilirse kemikli kişileri besler, etlendirir
.
6) Basur: Deve yağı basura sürülürse sancısını keser.

7) Sar’a: Deve kemiği öğütülüp toz haline getirilip zeytinyağıyla karıştırılıp başa sürülür.

8) Göze inen suyu kesici: Devenin karaciğeri yenmeye devam edilirse, göze inen suyu keser.

9) Yılanları uzaklaştırıcı: Deve yağı konulan yere yılanlar yaklaşmaz.

10) Yatağına işeyen çocuk: Devenin tüyleri, çocuğun uyluğuna bağlanırsa yatağına işeyen çocuk yatağına işemez.

11) Deve eti: En büyük faydası çok doyurucu olmasıdır. Kara safraya ve vücutta gereksiz buharlara sebep olur. Tarçın onun bu zararını giderir. Deve eti düşük yağ içerir, besin değeri yüksektir

Deve idrarı ne işe yarar?
Yapılan laboratuar analizleri sonucunda deve idrarında; azot, kükürt, fosfat, sodyum, mangan, fenik asit, demir, silisyum, klor, magnezyum, melci, sitrik, titric, succenic, kalsiyum tuzları A,B,C,D,E vitaminleri element cetvelindeki elementlerin ekseriyetini, neredeyse tüm mineralleri barındırıyormuş.

Deve idrarının faydaları nelerdir?
Deve idrarı,öksürük, ağrılı adet dönemleri , frijitlik,vajinusmus,nemfomania hastalığı, migren ve baş ağrısı, küme tipi baş ağrısı, kabızlık, ishal,düzensiz dışkılama, sertleşme sorunları ve erken boşalma
saçkıran , bıyıkdöken ve kaşıntılı egzama , uyuz gibi cilt hastalıkları, akne,siyah leke , epidermik deri içi enfektif kızıl serpinti gibi hastalıklarda kullanabileceği ve şifa sağladığı söyleniyor.

Pharmacy and body defence yazılan makalede aynı zamanda deve idrarının bir hastalığa yakalanmadan her gün düzenli olarak kullanılması, toksik maddelerin vücuttan atılmasına vücudun sindirim sisteminin iyileşmesine aynı zamanda bağışıklık sistemnini en güçlü halde tutarak hastalıkların vücuda hiçbir şekilde yaklaşmamasını sağlıyormuş.

ADS
(Toplam 227 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

ilhgili konular

Leave a Comment