Maj繹r Depresyonla Baa 覺kma Rehberi

maj繹r depresyon

Maj繹r Depresyonla Baa 覺kma Rehberi: Tavsiyeler, rnekler ve S覺k癟a Sorulan Sorular Maj繹r depresyon, bireyin yaam kalitesini ciddi ekilde etkileyen bir zihinsel sal覺k sorunudur. Bu makalede, maj繹r depresyonla baa 癟覺kma konusunda verilecek tavsiyeleri ele alacak ve 繹rneklerle destekleyerek, bu zorlu s羹re癟te bireylere yard覺mc覺 olacak pratik bilgiler sunaca覺z. I. Profesyonel Yard覺m Almak: Uzmanla Yola 覺kmak Maj繹r depresyonla baa 癟覺kman覺n ilk ad覺m覺, profesyonel yard覺m almakt覺r. Bir psikiyatrist veya psikologdan destek almak, doru tehis ve etkili bir tedavi plan覺n覺n oluturulmas覺n覺 salar. rnek: John, maj繹r depresyonla m羹cadele ederken bir terapistle d羹zenli g繹r羹meler yaparak, duygusal zorluklar覺na…

Read More

Ak覺c覺l覺k Bozukluklar覺 (Kekemelik / H覺zl覺 Konuma)

kekemelik

Kekemelik Kekemelik; konuman覺n ak覺c覺l覺覺 ve ritminin, duraklamalar, tekrarlar, uzatmalarla ve 癟ou kez bunlara elik eden beden hareketleriyle kesintiye uramas覺d覺r. Genellikle 2-7 ya aras覺nda ortaya 癟覺kar, en 癟ok 3-5 ya aras覺nda g繹r羹l羹r. Erkek 癟ocuklarda daha a覺r seyreder. K覺z-erkek oran覺 1/5 tir. Yap覺lan arat覺rmalara g繹re kekemelik g繹r羹len kiilerin birinci dereceden akrabalar覺nda kekemelik g繹r羹lme oran覺 y羹ksektir. Hemen herkes konuma s覺ras覺nda ses, hece ya da s繹zc羹k tekrarlamalar覺 yapar. Arada bir olan bu gibi konuma ak覺c覺s覺zl覺klar覺 normal kabul edilir. Konuma ak覺c覺s覺zl覺klar覺, g羹nl羹k konuma tarz覺 haline geldiinde ve dier insanlar taraf覺ndan fark edilebilir d羹zeyde olduunda, bir…

Read More

Depresyonda m覺y覺m?

depresyon-kadin

Her ne kadar g羹nl羹k hayat覺m覺zda moralimiz bozulduunda ya da can覺m覺z覺 s覺kan bir durum ile kar覺lat覺覺m覺zda hemen depresyonday覺m desek de depresyon, belirtileri kiiden kiiye farkl覺l覺k g繹sterebilen, psikolojik, biyolojik ve sosyal fakt繹rlerin birleiminden oluan son derece karma覺k bir duygu durum bozukluudur. Depresyon belirtileri bireyler aras覺nda farkl覺l覺k g繹sterebilecei gibi en s覺k kar覺la覺lan karakteristik 繹zellikleri aa覺daki gibi s覺ralanabilir; mitsizlik, deersizlik ve 癟aresizlik hisleri Duygular覺 kontrol edememe G羹nl羹k aktivitelere duyulan ilginin azalmas覺 襤tahta belirgin art覺/azal覺 Kiloda belirgin art覺/azal覺 Uyku d羹zeninde belirgin deiimler Belirgin 繹fke ve huzursuzluk Belirgin enerji kayb覺 Kendinden nefret etme, iddetli su癟luluk duygusu…

Read More

Afetler ve Ruh Sal覺覺m覺z

kasirgada-cinli-kadin

襤ster b羹y羹k olal覺m ister k羹癟羹k, ister kad覺n olal覺m ister erkek, ister varl覺kl覺 olal覺m ister yoksul, deprem hepimizi korkuttu. Korku, zaman zaman t羹m insanlar覺n yaad覺覺 bir duygudur. Deprem gibi beklenmedik, bize zarar verebilecek bir eyle kar覺lat覺覺m覺z zaman korkmak, v羹cudumuzu verdii doal bir tepkidir. Bize zarar verebilecek bir eyle kar覺lat覺覺m覺z zaman, beynimiz ve sinir sistemimiz bizi bu tehlikeye kar覺 haz覺rlar. rnein bir araban覺n h覺zla 羹zerinize geldiini d羹羹n羹n. Bir anda kendimizi geriye atar ve ka癟ars覺n覺z. Bunu yapabilmeniz, v羹cudunuzda salg覺lanan baz覺 hormonlarla m羹mk羹n olur. Bu hormonlar kaslar覺m覺za daha fazla kan gitmesini salar ve b繹ylece…

Read More

Bipolar bozukluk

bipolar-kadin

Bipolar bozuklukta cinsiyet ayr覺m覺 olmad覺覺n覺 belirten uzmanlar, Her iki cinste de eit oranda g繹r羹n羹r. Ama bipolar bozukluun i癟erisinde depresif d繹nem s覺kl覺覺 kad覺nlarda daha fazla, mani d繹nem s覺kl覺覺 da erkeklerde daha fazla yaan覺r dedi. Bipolar bozukluk, riskli davran覺lar nedeniyle ilikilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmedii zaman ise intihara kadar gidebilen ciddi bir ruhsal hastal覺k. 30 Mart D羹nya Bipolar G羹n羹, t羹m d羹nyada kendisinin de muhtemel bipolar bozukluu olan 羹nl羹 ressam Vincent Van Goghun doum g羹n羹nde an覺l覺yor. D羹nyada her 100 kiiden 2 ila 5 kiiyi etkileyen bipolar bozukluk konusunda fark覺ndal覺k yaratmak, hastalar覺n…

Read More

Dikkat eksiklii (ADHD) ve belirtileri

dikkat-eksikligi-adam

Okullar覺n a癟覺ld覺覺 u g羹nlerde 繹zellikle 癟ocuklar覺 ekileyen bir konu; Dikkat eksiklii. Dikkat eksiklii ve hiperaktivite bozukluu (DEHB) ya da daha 癟ok kullan覺lan k覺saltmas覺yla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) dikkatsizlik, a覺r覺 hareketlilik, unutkanl覺k ve kontrols羹z tepkilerle kendini g繹steriyor. ADHD tan覺s覺 konan erkek 癟ocuklarda genelde fevri tepkiler ve hiperaktivite, k覺zlarda ise dikkat da覺n覺kl覺覺 ve konsantrasyon bozukluu g繹r羹l羹yor. ocuklarda dikkat eksiklii neden olur? Duyu organlar覺ndan baz覺lar覺nda veya birinde problem olmas覺, genetik fakt繹rler, motivasyon eksiklii, d羹zensiz uyku ve d羹zensiz beslenme gibi durumlar 癟ocuklarda dikkat eksikliine neden olabilir. -ok da覺n覺k -Eyalar覺n覺 orda burada unutuyor -S覺k…

Read More

Her 3 saniyede biri bunu yap覺yor

yalnizlik

Her y覺l d羹nyada 1 milyon insan intiharla yaam覺na son veriyor. 10-15 milyon insan ise teebb羹s ediyor. Yani her 3 saniyede bir kii intihara teebb羹s ediyor. 襤statistiklere g繹re erkekler kad覺nlara g繹re 4-5 kat daha fazla intiharla yaam覺na son verirken, kad覺nlar ise daha fazla teebb羹ste bulunuyor. Psikolojik sorunu olan erkeklerde intihar riski 200 kat, kad覺nlarda ise 500 kat art覺yor. T羹rkiye istatistik kurumuna g繹re T羹rkiye’de 2002 – 2011 y覺llar覺 aras覺nda ortalama y覺lda 2.737 繹l羹mle biten intihar var. 10 Eyl羹l D羹nya 襤ntihar覺 nleme G羹n羹’nde uzmanlar uyar覺yor; intihara teebb羹s eden her birey 繹nceden sinyaller verir…

Read More

zg羹venin 繹n羹ndeki engeller

ozguvensiz-kadin

Alan覺 ve zemini ne olursa olsun, 繹zg羹venin 繹n羹nde baz覺 engelleyiciler var. Buyurun beraber bakal覺m neymi insan覺n 繹zg羹venin 繹n羹ndeki engeller? Dikkatimi 癟ekiyor, 羹lkemizde yediden yetmie pek 癟ok kiide 繹zg羹ven sorunu var. 襤ster s覺n覺fta zorluklar yaayan minik tatl覺 bir 癟ocuk olsun, ister mesleini eline alm覺 kocaman yetikin insanlar olsun 繹zg羹ven s覺k覺nt覺l覺 bir durum. Asl覺na bakarsan覺z 繹zg羹ven kavram覺 o kadar geni ki. Kimi insanlar misafir a覺rlayaca覺nda 繹zg羹venini yitiriyor, kimi insanlar araba kullan覺rken, kimileri kalabal覺k kar覺s覺nda konuurken. Birinin cesaretle yapabildii davran覺覺, dier kii yapamayabiliyor. Dolay覺s覺yla kimin ne zaman nerede zorluk yaad覺覺n覺 anlamaya 癟al覺mak, y羹zy覺ll覺k…

Read More