Maj繹r Depresyonla Baa 覺kma Rehberi

maj繹r depresyon

Maj繹r Depresyonla Baa 覺kma Rehberi: Tavsiyeler, rnekler ve S覺k癟a Sorulan Sorular Maj繹r depresyon, bireyin yaam kalitesini ciddi ekilde etkileyen bir zihinsel sal覺k sorunudur. Bu makalede, maj繹r depresyonla baa 癟覺kma konusunda verilecek tavsiyeleri ele alacak ve 繹rneklerle destekleyerek, bu zorlu s羹re癟te bireylere yard覺mc覺 olacak pratik bilgiler sunaca覺z. I. Profesyonel Yard覺m Almak: Uzmanla Yola 覺kmak Maj繹r depresyonla baa 癟覺kman覺n ilk ad覺m覺, profesyonel yard覺m almakt覺r. Bir psikiyatrist veya psikologdan destek almak, doru tehis ve etkili bir tedavi plan覺n覺n oluturulmas覺n覺 salar. rnek: John, maj繹r depresyonla m羹cadele ederken bir terapistle d羹zenli g繹r羹meler yaparak, duygusal zorluklar覺na…

Read More

ahiner: Depresyonun Alzheimer’覺 tetiklediinin kesinletiini belirtti

sararan d繹k羹len agaclar

Alzheimer hastal覺覺n覺n s覺rlar覺 son arat覺rmalar ile daha anla覺l覺r hale geldi. Beyinde biriken “amiloid beta” t羹r羹 protein molek羹lleri hastal覺覺n temel sebebi olarak g繹r羹l羹yor. Bu durum kalp ve beyin damar hastal覺klar覺na yol a癟an “kolesterol”un damarda birikmesine benzetilebilir. Yeni bilgilerle beyin h羹creleri aras覺ndaki balant覺y覺 salayan amiloid beta eksiklii damarlar覺 t覺kam覺yor ancak beyin h羹crelerinin 繹l羹m羹ne neden oluyor. Beyin hacmi MR ile 繹l癟羹lebiliyor Bu y覺l Alzheimer tan覺 kriterlerinin deitiini ve amiloid beta proteininin 繹l癟羹m deerlerinin kullan覺labileceinin kabul edildiini belirten Anadolu Sal覺k Merkezi N繹roloji Uzman覺 Prof. Dr. T羹rker ahiner, “Ayr覺ca bellek i癟in 癟ok 繹nemli bir beyin…

Read More

Avrupa’y覺 esir alan ruhsal sal覺k sorunu

zihinsel bozukluklar

Avrupa n羹fusunun neredeyse y羹zde 40’覺n覺n ruhsal ve n繹rolojik hastal覺klarla m羹cadele ettii a癟覺kland覺. Almanya merkezli bir arat覺rma, Avrupa 羹lkelerinde yaayanlardan 165 milyon kiinin her y覺l depresyon, anksiyete, uykusuzluk, izofreni, ba覺ml覺l覺k, epilepsi, Parkinson veya bunama gibi rahats覺zl覺klarla m羹cadele ettiini ortaya koydu. Bu hastal覺klara yakalananlar覺n sadece 羹癟te birinin tedavi veya terapi g繹rd羹羹n羹 ortaya 癟覺karan arat覺rmaya g繹re, Avrupal覺lar覺n ruhsal hastal覺klar覺, k覺taya her y覺l y羹zlerce milyar avroyla 繹l癟羹len ekonomik ve sosyal y羹k getiriyor. Bunun nedeni ise hastalar覺n 癟al覺amayacak durumda olmas覺 ve kiisel ilikilerin 癟繹kmesi. Arat覺rmay覺 y羹r羹ten bilim adamlar覺, zihinsel bozukluklar覺n Avrupa’da 21. y羹zy覺l覺n en b羹y羹k…

Read More

Depresyonda m覺y覺m?

depresyon-kadin

Her ne kadar g羹nl羹k hayat覺m覺zda moralimiz bozulduunda ya da can覺m覺z覺 s覺kan bir durum ile kar覺lat覺覺m覺zda hemen depresyonday覺m desek de depresyon, belirtileri kiiden kiiye farkl覺l覺k g繹sterebilen, psikolojik, biyolojik ve sosyal fakt繹rlerin birleiminden oluan son derece karma覺k bir duygu durum bozukluudur. Depresyon belirtileri bireyler aras覺nda farkl覺l覺k g繹sterebilecei gibi en s覺k kar覺la覺lan karakteristik 繹zellikleri aa覺daki gibi s覺ralanabilir; mitsizlik, deersizlik ve 癟aresizlik hisleri Duygular覺 kontrol edememe G羹nl羹k aktivitelere duyulan ilginin azalmas覺 襤tahta belirgin art覺/azal覺 Kiloda belirgin art覺/azal覺 Uyku d羹zeninde belirgin deiimler Belirgin 繹fke ve huzursuzluk Belirgin enerji kayb覺 Kendinden nefret etme, iddetli su癟luluk duygusu…

Read More

Bipolar bozukluk

bipolar-kadin

Bipolar bozuklukta cinsiyet ayr覺m覺 olmad覺覺n覺 belirten uzmanlar, Her iki cinste de eit oranda g繹r羹n羹r. Ama bipolar bozukluun i癟erisinde depresif d繹nem s覺kl覺覺 kad覺nlarda daha fazla, mani d繹nem s覺kl覺覺 da erkeklerde daha fazla yaan覺r dedi. Bipolar bozukluk, riskli davran覺lar nedeniyle ilikilere ve kariyere zarar veren, tedavi edilmedii zaman ise intihara kadar gidebilen ciddi bir ruhsal hastal覺k. 30 Mart D羹nya Bipolar G羹n羹, t羹m d羹nyada kendisinin de muhtemel bipolar bozukluu olan 羹nl羹 ressam Vincent Van Goghun doum g羹n羹nde an覺l覺yor. D羹nyada her 100 kiiden 2 ila 5 kiiyi etkileyen bipolar bozukluk konusunda fark覺ndal覺k yaratmak, hastalar覺n…

Read More