Souk havalar kalp krizi riskini art覺r覺yor

sogukhava

Havalar覺n soumas覺 ile birlikte k覺 aylar覺nda ortaya 癟覺kan hastal覺klar da kendini g繹stermeye balad覺. K覺覺n g繹r羹len masum hastal覺klar覺n yan覺 s覺ra; souk havalar ani kalp 繹l羹mlerine yol a癟abiliyor. Memorial Hizmet Hastanesi Kardiyoloji B繹l羹m羹’nden Do癟. Dr. Rifat Eralp Ulusoy, souk havan覺n kalp krizi 羹zerindeki olumsuz etkisi, ani kalp 繹l羹mlerine yol a癟an nedenler ve risk gruplar覺 hakk覺nda bilgi verdi. Souk havalar kalbi etkiliyor. Beynimizde “Hipotalamus” diye adland覺r覺lan b繹lge, beynin i癟erisinde v羹cudun termostat覺 gibi g繹rev yapmaktad覺r. K羹癟羹k bir 覺s覺 deiiminde 覺s覺y覺 koruyucu mekanizmalar devreye girer ve ciltte bulunan kan damarlar覺 b羹z羹l羹r, kaslar titremeye balar b繹ylece…

Read More

K覺 mevsiminde kalp krizi ge癟irme riski 羹癟 kat art覺yor

kalp krizi

Uzmanlar, k覺 mevsiminde kalp krizi ge癟irme riskinin 羹癟 kat artt覺覺 s繹yledi… st solunum yollar覺 enfeksiyonlar覺n覺n artmas覺, daha y羹ksek kalori i癟eren yiyeceklerin t羹ketilmesi, al覺nan fazla kalorinin harcanmamas覺, hareketsizlik ve a覺r覺 souk havan覺n tetikledii damar b羹z羹melerinden dolay覺 k覺 aylar覺nda kalp krizi ge癟irme riski 羹癟 kat art覺yor. Kardiyoloji Uzman覺 Dr. Fahriye Aca, “Kalp krizlerinin k覺 aylar覺nda daha s覺k olmas覺n覺n belki de en 繹nemli sebebi, souk havalarda damarlarda b羹z羹lme ve spazm olmas覺, ayr覺ca tansiyonun y羹kselmesidir. Bu etki g繹羹s ar覺lar覺na ve hatta kalp krizine sebep olmaktad覺r” dedi. Damar sertliinin 繹nemine iaret eden Dr. Aca, “K覺…

Read More

Aniden sporu b覺rakmak kalp krizini tetikliyor

kalp-sporcu

zel bir hastanenin kardiyoloji uzman覺 Erkan Avc覺, yapt覺覺 a癟覺klamada, sporu aniden b覺rakan kiilerde 繹zellikle koroner yetmezlik g繹r羹ld羹羹n羹, belirtti. Kardiyoloji Uzman覺 Dr. Erkan Avc覺, aniden sporu b覺rakman覺n “kalp krizi” riskini artt覺rd覺覺n覺 belirterek, “Antrenmanlar, spor kariyeri bittikten sonra b覺癟akla keser gibi b覺rak覺l覺rsa kalp 癟ok h覺zl覺 bir ekilde k羹癟羹l羹yor ve p繹rs羹m羹 bir ekil al覺yor” dedi. Avusturya’da yap覺lan arat覺rmaya g繹re kalp yetmezlii ve kalp krizi sonucu 繹l羹m riskinin, bir anda sporu b覺rakan profesyonel sporcularda y羹ksek oranda g繹r羹ld羹羹n羹 kaydetti. “Hi癟 spor yapmayanlar da bile bu risk daha d羹羹k 癟覺km覺” diyen Avc覺, unlar覺 s繹yledi: “Antrenmanlar, spor…

Read More

Kalp krizi riskini 繹renmenin en kolay yolu: Kalsiyum skorlamas覺

kalp-koruyan-eller

Modern cihazlarla, ila癟s覺z ve 癟ok k覺sa s羹rede yap覺labilen kalsiyum skorlamas覺, d繹rt y覺l i癟erisinde kalp krizi ge癟irme riskinin derecesini ortaya 癟覺kar覺yor. Kalsiyum skorlamas覺 buzda覺n覺n g繹r羹nen y羹z羹n羹 deil; suyun alt覺n覺 da g繹sterdii i癟in uyar覺c覺 繹nem ta覺yor. T羹m d羹nyada olduu gibi 羹lkemizde de 繹l羹m nedenlerinin ba覺nda gelen kalp ve damar hastal覺klar覺n覺n 繹nceden fark edilmesini salayacak testler hayat kurtar覺yor. Derin bir nefes alma s羹resinde yap覺labilen kalsiyum skorlamas覺, kalp damarlar覺ndaki kire癟lenme miktar覺n覺 ve buna bal覺 olan koroner arter hastal覺覺 riskini ortaya 癟覺kar覺yor. Kalsiyum skorlamas覺 sonu癟lar覺, kiinin gelecek y覺llar覺na ilikin bilgi veriyor. Kalp krizi riskinin 繹nceden…

Read More