Kal覺tsal Hastal覺klar覺n Derinlemesine 襤ncelemesi

Kal覺tsal Hastal覺klar覺n 襤ncelemesi

Kal覺tsal Hastal覺klar覺n Derinlemesine 襤ncelemesi Kal覺tsal hastal覺klar, genetik bilginin nesiller boyunca aktar覺lmas覺 ile ortaya 癟覺kan, genellikle genetik mutasyonlar veya kromozomal anormalliklerden kaynaklanan sal覺k sorunlar覺d覺r. Bu hastal覺klar, genetik yap覺m覺z覺n karma覺k ve hassas doas覺 nedeniyle 癟eitli ekillerde ortaya 癟覺kabilir. 1. Kal覺t覺m Mekanizmalar覺 ve Genetik Yap覺 Kal覺tsal hastal覺klar覺n anla覺lmas覺nda genetik yap覺n覺n rol羹 b羹y羹kt羹r. Bu hastal覺klar, genellikle be ana kal覺t覺m modeli ile ge癟er: otozomal dominant, otozomal resesif, X’e bal覺 dominant, X’e bal覺 resesif ve mitokondriyal kal覺t覺m. Her bir model, genetik bilginin nas覺l aktar覺ld覺覺n覺 ve hastal覺覺n nas覺l ortaya 癟覺kt覺覺n覺 belirler. 2. Yayg覺n Kal覺tsal Hastal覺klar ve rnekleri…

Read More