Hymenoplasty: Bir Yeniden Dou

hymenoplasty, bekaret onar覺m覺

Hymenoplasty: Bir Yeniden Dou veya Toplumsal Bask覺n覺n Yans覺mas覺 m覺? Hymenoplasty, kad覺nlar覺n himen (bekaret zar覺) ad覺 verilen dokuyu onarmay覺 veya yeniden oluturmay覺 ama癟layan cerrahi bir prosed羹rd羹r. Himen, vajina giriinde bulunan ince bir zar tabakas覺d覺r. Geleneksel olarak, bu zar覺n ilk cinsel iliki s覺ras覺nda y覺rt覺lmas覺 beklenir ve bu durum toplumlarda bekaretle ilikilendirilmitir. Hymenoplasty, himen dokusunu tekrar oluturarak veya onararak, bu dokunun y覺rt覺lmas覺n覺 sim羹le etmeyi ama癟lar. Cerrahi olarak ger癟ekletirilen bu prosed羹r, vajina giriindeki dokuyu onarmak veya yeniden oluturmak i癟in 癟eitli teknikleri i癟erebilir. Hymenoplasty, genellikle lokal anestezi alt覺nda ger癟ekletirilir ve ilem sonras覺nda genellikle h覺zl覺 bir…

Read More