Farenjit ve Tedavi Y繹ntemleri

farenjit

Farenjit ve Tedavi Y繹ntemleri
Uzmanlar, havalar覺n soumas覺 ile birlikte 繹zellikle gribal enfeksiyon hastal覺klar覺nda art覺 olduuna dikkat 癟ekiyor. ocuklar kadar yetikinleri de bekleyen bu hastal覺klar覺 ve hastal覺klardan korunma yollar覺 anlat覺l覺yor…

Toplu ta覺ma ara癟lar覺, kapal覺 ve kalabal覺k ortamlar souk alg覺nl覺覺 ve buna bal覺 hastal覺klar覺n bulamas覺na uygun ortam oluturuyor. Boaz ar覺s覺yla balayan ve sonras覺nda boazda oluan enfeksiyona bal覺 olarak, ses k覺s覺kl覺覺na da neden olan hastal覺klar覺n ba覺nda Farenjit yer al覺yor.

Peki Farenjit nedir?
Farenjit, boaz覺n orta k覺sm覺nda bulunan farenks (yutak) mukozas覺n覺n iltihab覺 demektir. Bu iltihabi durum akut (ani gelien) veya kronik (uzun s羹reli) ekilde geliebilir.

Her ses k覺s覺kl覺覺 Farenjit olarak tan覺mlanabilir mi?
襤yi bir ses oluumu i癟in akcierlerin, ses tellerinin, a覺z ve burun boluklar覺n覺n sal覺kl覺 olmas覺 ve koordineli 癟al覺abilmesi gerekmektedir. Bu y羹zden ses k覺s覺kl覺覺 bu belirttiimiz b繹lgelerin herhangi birindeki rahats覺zl覺klara bal覺 olarak ortaya 癟覺kabilmektedir. Akcierlerdeki kitleler, kronik akcier hastal覺klar覺, verem, ses tellerindeki kitleler, ses teli fel癟leri, ses teli iltihaplar覺, burun t覺kan覺kl覺覺na yol a癟an kitleler, sin羹zit ve nezle gibi iltihapl覺 durumlar ve Farenjitler (yutak iltihab覺) ses k覺s覺kl覺覺na sebep olabilirler.

Farenjitler akut ve kronik olarak ayr覺 hastal覺klar olduklar覺ndan 繹ncelikle hastal覺覺n hangi Farenjit grubundan olduu anla覺lmaya 癟al覺覺lmal覺d覺r.

Akut Farenjitler
Genellikle grip veya nezle gibi viral enfeksiyonlar sonucu olumalar覺na ramen, beta mikrobu, herpes mikrobu (u癟uk vir羹s羹), zona (gece yan覺覺), cinsel yolla bulaan gonore (bel soukluu), difteri gibi daha nadir hastal覺klar sonucu da oluabilmektedir. Bu nedenle doktora bavurmadan al覺nacak tedaviler hastal覺klar覺n baz覺 bulgular覺n覺n gizlenmesine sebep olup yanl覺 tedavilere sebebiyet verebilmektedir.

Kronik Farenjitler
S覺k ge癟irilen 羹st solunum yolu enfeksiyonlar覺 sonras覺nda, kronik burun t覺kan覺kl覺覺 nedeniyle, a覺r覺 sigara ve alkol t羹ketimi, kronik sin羹zitlerde oluan geniz ak覺nt覺s覺ndan, a覺r覺 s覺cak ve souk g覺dalar覺n s覺k癟a t羹ketilmesinden, kuru ve kirli havadan, kronik di ve di eti enfeksiyonlar覺ndan ve s覺k癟a yap覺lan tik eklindeki boaz temizleme al覺kanl覺klar覺ndan 繹t羹r羹 oluabilmektedir. Ancak bunlar d覺覺nda frengi, verem, c羹zzam ve baz覺 kronik romatizmal hastal覺lar da kronik Farenjite yol a癟abilmektedir.

Bunu da oku :  Sivilceler (akne) hakk覺nda doru yanl覺 bilgiler

Kalabal覺k ortamlarda, youn klima kullan覺lan alanlarda 癟al覺anlar, kirli havas覺 olan kapal覺 alanlarda uzun s羹re 癟al覺anlar veya sesini youn kullanarak iini yapanlar akut veya kronik farenjite daha fazla yakalanmaktad覺rlar.

Farenjitin belirtileri nelerdir?
Akut Farenjitler boazda ani balayan yanma, yutkunmakla artan ar覺, ses k覺s覺kl覺覺, ate, halsizlik 繹ks羹r羹k, kas ve eklem ar覺lar覺, boazda u癟uk seklinde kabarc覺klar, beyaz gri renkte iltihapl覺 dokular, boyunda ilik ve a覺z kokusu eklinde bulgular ile kendini belli etmektedirler.

Kronik Farenjitler ise daha 癟ok boazda tak覺lma ve kuruma, yabanc覺 cisim hissi, bazen yutkunmakla ar覺, g覺c覺k tarz覺nda 繹ks羹r羹k veya boazda iyilemeyen yaralar ve iliklere sebep olabilirler.

Al覺nabilecek 繹nlem ve tedavi y繹ntemleri
Hem akut hem kronik Farenjitlerde 繹ncelikle tam bir kulak burun boaz muayenesi yap覺lmal覺 ve ikayetlere sebep olan enfeksiyon nedenine g繹re uygun medikal tedaviler se癟ilmelidir. Bunun yan覺 s覺ra yaam tarz覺 konular覺nda da d羹zenlemeler yap覺lmal覺d覺r.
zellikle hastalar bol s覺v覺 al覺m覺 konusunda tevik edilmelidir. S覺v覺 t羹ketimi 癟oalt覺lmal覺 ve g羹nde 2 2.5 litre su i癟ilmelidir.
Bununla beraber 繹zellikle boazda youn tahri yaratan sigara, alkol kullan覺m覺 durdurulmal覺, asitli i癟eceklerden ka癟覺n覺lmas覺 salanmal覺d覺r.
Klima kullan覺m覺 havay覺 癟ok kuruttuundan klima kullan覺m覺 azalt覺lmal覺 ve ortam havas覺n覺n nemlendirilmesi 繹nerilmelidir.
Mentoll羹 eker ve nefes a癟覺c覺lar boazda kurulua neden olaca覺ndan bu tarz pastil ve eker kullan覺m覺 azalt覺lmal覺d覺r.
Y羹ksek sesle konumamaya 繹zen g繹sterilmelidir.

Bunu da oku :  Souk havalar kalp krizi riskini art覺r覺yor

Farenjiti Kolay Ge癟iren Ev Tedavileri
G羹nl羹k olarak 3-4 fincan ada癟ay覺 i癟in. Ada癟ay覺n覺n antiseptik 繹zellii farenjitin h覺zl覺 bir ekilde iyilemesini salar.
ok s覺cak veya 癟ok souk yiyecek ve i癟ecek t羹ketmeyin. 羹nk羹 癟ok souk ve 癟ok s覺cak maddeler boaz覺 tahri eder. Bu durum Farenjiti ilerletir.
Beslenmede, ac覺, eki, baharatl覺 g覺dalardan uzak durun. S覺v覺 g覺dalar覺 daha fazla t羹ketmeye 繹zen g繹sterin. rnein 癟orba gibi.
Koyu 癟ay, kahve ve asitli i癟eceklerin t羹ketilmesi Farenjitin daha da k繹t羹 hale gelmesine yol a癟ar.
Konuurken y羹ksek sesle konumay覺n. M羹mk羹n olduunca d羹羹k ses tonlar覺nda konuun. Ba覺rmak Farenjit i癟in olduk癟a zararl覺d覺r.
Farenjit hastal覺覺 boazda ka覺nma ve kurulua neden olur. Bu nedenle bu hastalar uyumaya 癟al覺t覺klar覺nda b羹y羹k s覺k覺nt覺lar 癟ekerler. zellikle boaz kuruluu nedeniyle rahat uyuyamazlar. Yatarken, hasta baucunda bir bardak 覺l覺k su bulundurmal覺 ve s覺k覺nt覺l覺 an覺nda bu suyu yudumlayarak rahatlama yoluna gitmeli.
Bol bol s覺v覺 t羹ketin. S覺v覺n覺n 覺l覺k olmas覺na dikkat edin.
Sigara i癟meyin. Sigara i癟miyorsan覺z sigara i癟ilen ortamlarda bulunmay覺n. Sigara duman覺 Farenjit i癟in olduk癟a olumsuz etkiler yapar.

Sar覺msak: Sar覺msak g繹羹s ar覺s覺 i癟in g繹sterilenen etkili ev ila癟lar覺ndan biridir. 2006 y覺l覺nda yap覺lan bir arat覺rmaya g繹re d羹zenli sar覺msak t羹ketimi kardiyovask羹ler hastal覺klara yakalanma riskini azaltt覺覺n覺 ortaya koymaktad覺r.
Birka癟 di sar覺msa覺 a覺zda 癟inemek veya suya katarak i癟mek farenjit tedavisine katk覺da bulunur.
Doal antibiyotikler aras覺nda g繹sterilen ve y羹zlerce hastal覺a faydal覺 olan sar覺msak da farenjite iyi gelir. Sar覺msa覺 hasta olmadan 繹nce d羹zenli ekilde t羹ketmek farenjit gibi boaz hastal覺klar覺na yakalanmay覺 engelledii gibi hastal覺k esnas覺nda tedavisi h覺zland覺r覺r.
Sar覺msakl覺 cac覺k veya sar覺msa覺 癟ineyerek yemek tedaviden etkili sonu癟 almay覺 salar.
Bal: Eski medeniyetler dahil as覺rlard覺r bir癟ok hastal覺覺n tedavisi i癟in kullan覺lan bal覺n doal antibiyotik 繹zellii vard覺r. ok g羹癟l羹 mikrop k覺r覺c覺 繹zellii olan bal t羹ketimi farenjit sorunlar覺n覺 azaltmaya yard覺mc覺 olabilir.
Zencefil: Mikrop k覺r覺c覺 繹zelliinin yan覺nda 羹st solunum yollar覺n覺 a癟maya yard覺mc覺 olan zencefil farenjit tedavisinde de kullan覺lmaktad覺r. Etkili antioksidanlar aras覺nda g繹sterilen zencefil salatalarda kullan覺ld覺覺 gibi zencefil 癟ay覺 haz覺rlanarak farenjit tedavisinde kullan覺labilir.
Zerde癟al: Boaz ve solunum yollar覺n覺n mikroplardan temizlenmesine kar覺 olduk癟a etkili olan zerde癟al ayn覺 zamanda g繹羹s ar覺lar覺na da faydal覺d覺r.
Bir bardak s羹te yar覺m 癟ay ka覺覺 zerde癟al koyun ve iyice kaynat覺n. Souduktan sonra biraz bal ekleyerek g羹nde 3 kere i癟in. K覺sa s羹rede farenjitten kurtulman覺za yard覺mc覺 olacakt覺r.
Fesleen: Fesleen magnezyum i癟erdiinden dolay覺 kan ak覺覺n覺 h覺zland覺r覺r. Bunun yan覺nda etkili antioksidanlar aras覺nda g繹sterilmektedir. B繹ylece farenjit hastal覺覺na kar覺 etkili bir bitkisel 癟繹z羹m olabilir. Boaz ve 羹st solunum yollar覺nda belirli rahatlama salar.
Fesleeni suda kaynatarak i癟ebilir veya fesleen yapraklar覺n覺 癟ineyebilirsiniz.
Nane: Farenjite iyi gelen dier bir bitki ise nanedir. Nane farenjitten tahri olan boazlar覺n yeniden toparlanmas覺n覺 salar. Bunun yan覺nda solunum yollar覺n覺 a癟t覺覺 gibi hastal覺ktan meydana gelen tahriin k覺sa s羹rede giderilmesine yard覺mc覺 olabilir.
Nane 癟inemek veya suda kaynarken buhar覺n覺 solumak faydal覺 olabilir.
Limon: C vitamini a癟覺s覺ndan olduk癟a zengin olan limon farenjite iyi gelen dier bitkidir. Limon suyuyla gargara yapmak boazlarda farenjitin neden olduu tahriin k覺sa s羹rede iyilemesini salayabilir ve boaz覺 mikroplardan temizler.

Bunu da oku :  dem hastal覺klar覺n nedeni deil, sonucu!

nemli not: Farenjit i癟in doktor tedavisi art diyoruz. Ancak, ila癟lar覺n yan覺nda uygulanan bu tedavi y繹ntemleri Farenjitin kolay iyilemesini salayacakt覺r.

(Toplam 214 defa izlendi, bug羹n 1 kere g繹r羹ld羹)

Related posts

Leave a Comment