Reçetelerin Geçerlilik Tarihi Nedir?

ilac-recete

Reçete Nedir? Reçetenin Geçerlilik Tarihi Nedir? E-reçete nedir? Reçete Türleri Nelerdir? Reçetenin Alt Türleri Nelerdir? SGK Kaç Güne Kadar Reçeteyi Kabul Ediyor?

Reçete Nedir?
Tanım olarak Reçete; doktorun, hastası için gerekli gördüğü ilaçlarla bunların miktarlarını ve kullanılış biçimlerini yazıp verdiği kâğıttır. Günümüzde bu durum elektronik ortama taşınarak süreci hem hızlandırmış hem de daha güvenli hale getirmiştir.

E-reçete nedir?
Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

E-reçete uygulamasının yapılmayacağı sağlık hizmet sunucuları hangileridir?
Reçete oluşturulan tüm sağlık hizmet sunucularında e-reçete uygulamasına geçilmesi esastır. Ancak e-reçete oluşturulması için gerekli teknik alt yapının mevcut olmadığı;

Birinci Basamak Resmi Sağlık Kuruluşlarından; Kamu idareleri bünyesindeki kurum hekimlikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi ve toplum sağlığı merkezi, 112 acil sağlık hizmeti birimi, üniversitelerin medikososyal birimleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin birinci basamak sağlık üniteleri ve belediyelere ait poliklinikler tarafından oluşturulmuş reçeteler,

Birinci Basamak Özel Sağlık Kuruluşlarından; İşyeri hekimleri tarafından düzenlenen reçeteler,

İkinci Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 2 inci basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,

Üçüncü Basamak Resmi Sağlık Kurumlarından; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3 üncü basamak hastaneleri tarafından oluşturulan reçeteler,

E-reçete uygulaması kapsamı dışındadır. Bu birimlerde üretilen tüm reçeteler, teknik alt yapılar hazır olana kadar eskiden olduğu gibi manuel olarak oluşturulacaktır.

Yukarıda belirtilen resmi ve özel sağlık kuruluşları MEDULA hastane sistemini kullanmaya başlamaları veya teknik alt yapılarını oluşturmaları halinde e-reçete uygulamasına geçeceklerdir.

Reçetenin Alt Türleri Nelerdir?
– Ayaktan Reçetesi

– Yatan Reçetesi

– Günübirlik Reçetesi

– Taburcu Reçetesi

– Acil Reçetesi

– Yeşil Alan Reçetesi

– Evde Bakım Reçetesi

Hekimin reçete alt türü seçeneğini gerekli durumlarda seçmesi gerekmektedir. Genel olarak reçete alt türünün seçilmesine gerek yoktur. İstisnalar aşağıda belirtilmektedir;

Ayaktan, Yatan, Günübirlik Reçetesi seçenekleri; Hastanın takibinde bulunan tedavi türüne göre e-reçete ekranına sağlık hizmet sunucusunun yazılımı tarafından seçili olarak getirilecektir.

Acil Reçetesi seçeneği; Takibin provizyon tipinin acil olmasına veya takip alınan branşa göre sağlık hizmet sunucusunun yazılımı tarafından seçili olarak getirilecektir.

Taburcu Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir. Taburcu reçetesi seçimine tedavi türü yatan ise izin verilecektir.

Yeşil Alan Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.

Evde Bakım Reçetesi seçeneği; Hekim tarafından seçilmesi gerekmektedir.

Reçete Türleri Nelerdir?

– Normal

– Kırmızı

– Turuncu

– Mor

– Yeşil

Reçetenin Geçerlilik Tarihi Nedir?
İlaçların reçetenin düzenlenme tarihinden itibaren 4 (dört) iş günü içinde SGK ile sözleşmeli (anlaşmalı) eczanelerden alınması gerekmektedir. Bu sürenin dışındaki müracaatlarda reçete muhteviyatı ilaçlar eczanece verilmeyecektir.

Reçete yazıldığı tarihten itibaren hast 4 iş günü içinde eczaneden ilaçları alabilir. Hafta sonu günleri Cumartesi, Pazar bu 4 günün içinde sayılmaz. Yani Perşembe günü reçete edilen bir ilacı Salı gününe kadar alabilirsiniz.

Zamanaşımına uğramış reçeteleri tekrar reçete edilmesi veya yazdırılmış olan ilaçların ücreti ödenerek alınması gerekir.

(Toplam 1 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

ilhgili konular

Leave a Comment