Sal覺kta EFT/NLP: Zihin ve Beden Aras覺ndaki K繹pr羹

EFT/NLP

EFT ve NLP’nin Sal覺k zerine Etkileri EFT (Emotional Freedom Techniques) ve NLP (Neuro-Linguistic Programming), sal覺k ve iyileme s羹re癟lerinde kullan覺lan psikolojik yakla覺mlard覺r. Bu teknikler, zihinsel ve duygusal sal覺覺n bedensel sal覺k 羹zerindeki etkisini anlamak ve iyiletirmek i癟in gelitirilmitir. EFT ve NLP, bireylerin kendilerini daha iyi hissetmelerine ve sal覺k sorunlar覺yla baa 癟覺kmalar覺na yard覺mc覺 olabilir. EFT (Emotional Freedom Techniques): Duygusal zg羹rl羹k Teknikleri Temelleri ve Uygulamas覺: EFT, akupunkturun temel prensiplerinden esinlenerek gelitirilmi bir tekniktir. V羹cudun belirli noktalar覺na hafif vurular yaparak duygusal stres ve fiziksel ar覺lar覺n hafifletilmesini ama癟lar. Sal覺k zerine Etkileri: EFT, kayg覺, stres, travma sonras覺…

Read More