Teflon tava ve mikrodalga ambalajlar覺ndaki tehlike

teflon tava ambalaji

ocuklar k羹癟羹k yalardan itibaren 癟eitli tehlikeli hastal覺klara kar覺 a覺lan覺yor. Peki bu a覺lar覺n etkisini azaltan ve hatta neredeyse ge癟ersiz k覺lan baz覺 etkenler olabilir mi?
Cevab覺: Evet

Amerika T覺p Dernei Dergisinde yay覺nlanan arat覺rmaya g繹re Teflon kaplama tava ve tencerelerde, baz覺 mobilyalarda, leke tutmayan hal覺larda, yamurluklarda ve mikrodalgaya at覺labilen m覺s覺r ambalajlar覺nda kullan覺lan baz覺 kimyasal bileenler (PFCler), 癟ocuklarda ba覺覺kl覺k sisteminin a覺 sonras覺 toparlanmas覺n覺 engelleyebiliyor. Bu da, ge癟en y羹zy覺l boyunca a覺lar sayesinde kontrol alt覺na al覺nan bir癟ok hastal覺a kar覺 verilen sava覺n bu 癟evresel kimyasallar y羹z羹nden baar覺s覺z olabilecei anlam覺na geliyor.

1999-2001 y覺llar覺 aras覺nda doan 587 癟ocukla yap覺lan arat覺rmaya g繹re v羹cudunda bu kimyasallar覺n oran覺 y羹ksek olan 癟ocuklar覺n, a覺lanmalar覺na ramen, a覺s覺n覺 olduklar覺 hastal覺klara kar覺 v羹cutlar覺nda yeterli antikor olumad覺覺 g繹zlendi. Hatta v羹cutlar覺ndaki zararl覺 kimyasal oran覺 iki kat fazla olan 癟ocuklar覺n, ba覺覺kl覺k oran覺n覺n da yar覺 yar覺ya azald覺覺 ortaya 癟覺kt覺.

Arat覺rmay覺 y羹r羹ten ekipten, Harvard Kamu Sal覺覺 Fak羹ltesinde g繹revli doktor Philippe Grandjean, Bu arat覺rma 癟ocuklar覺m覺z覺 maruz b覺rakt覺覺m覺z kimyasallar覺n toplumumuzda hastal覺klara kar覺 verdiimiz m羹cadeleyi nas覺l etkilediinin kan覺t覺d覺r diyor. Uzmanlar PCFlerin (zararl覺 kimyasal bileenler) v羹cutta 4 y覺l kadar kald覺覺n覺; bu y羹zden v羹cuda giren bu kimyasallar覺n v羹cuttan bir b繹l羹m羹n羹n 癟覺kar覺lmas覺n覺n bile en az 4 y覺l ald覺覺n覺 hat覺rlat覺yor.

Bunu da oku :  Zay覺flamak i癟in hangi yol se癟ilmeli

Hamilelikte Al覺nan Kimyasallar Bebekleri Nas覺l Etkiliyor?
Arat覺rmada ayr覺ca hamilelik s覺ras覺nda maruz kal覺nan kimyasallar覺n bebeklerin ba覺覺kl覺k sistemini etkileyip etkilemedii de incelendi. Kan覺ndaki 癟evresel kimyasallar覺n iki kat fazla olduu hamilelerin bebeklerinde ba覺覺kl覺a yard覺mc覺 antikorlar覺n y羹zde 39 oran覺nda az olduu belirlendi. Uzmanlar, teflon kaplama tava ve tencereler, baz覺 mobilyalar, leke tutmayan hal覺lar, yamurluklar ve mikrodalgaya at覺labilen m覺s覺r ambalajlar覺 gibi, evdeki tozlarda da zararl覺 kimyasallar覺n bolca bulunabildiini belirtiyor.
Amerikan覺n sesi

ADS
(Toplam 44 defa izlendi, bug羹n 1 kere g繹r羹ld羹)

Related posts

Leave a Comment