Alzheimer hastalığı

Novartis Anadolu’ya Alzheimer hastalığını anlattı

Novartis desteğiyle Türkiye’ye gelen Alzheimer hastalığı alanında uzman, dünyaca ünlü bilim adamları Prof. Dr. George Grossberg ve Prof. Dr. Gustavo Alva, Türk nörologlarla bilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere Anadolu’nun dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdiler.

Türkiye’nin lider ilaç firmalarından Novartis desteğiyle Türkiye’ye gelen Alzheimer hastalığı alanında uzman, dünyaca ünlü fikir liderleri Prof. Dr. George Grossberg ve Prof. Dr. Gustavo Alva Anadolu’nun dört bir yanında toplantılar gerçekleştirdiler.

17 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Gaziantep, Kocaeli, Bursa, Antalya, Samsun ve Eskişehir olmak üzere 10 ilde gerçekleştirilen toplantılarda Türk hekimlerle bir araya gelen Prof. Dr. Grossberg ve Prof. Dr. Alva, Alzheimer hastalığının tanı ve tedavisi konusundaki deneyimlerini ve hastalıkla ilgili son gelişmeleri aktardılar.

Toplamda 18 ünite ve şehir toplantısı gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında yaklaşık 430 nöroloji, psikiyatri ve geriatri uzmanına ulaşıldı. Alzheimer konusunda güncel bilgi ve gelişmelerin aktarıldığı toplantılarla Alzheimer hastalığından etkilenen on binlerce ailenin dolaylı olarak bilgilendirilmesi ve böylelikle hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesinin artırılması amaçlandı.

İlk olarak 1906 yılında Dr. Alois Alzheimer tarafından tanımlanan ve halk arasında çoğunlukla unutkanlıkla özdeşleşmiş bir beyin hastalığı olan Alzheimer, beyin hücrelerini yavaş ve ilerleyici bir şekilde harap ediyor. Alzheimer, ön planda hafızayı ve düşünme, konuşma gibi zihinsel işlevleri etkilemekle birlikte, ruh hali ve davranış değişiklikleri, zaman ve mekan algılanmasında bozukluklar, günlük yaşam aktivitelerinde bozulma gibi başka sorunlara da neden oluyor.

Sinsi ve yavaş ilerleyen bir hastalık olan Alzheimer’in ilk belirtileri yakın zamanda olmuş olayları hatırlamada yaşanan problemler ve rutin, alışıldık işleri yapmada görülen zorluklarla ortaya çıkıyor. Bunların yanısıra konuşmayla ilgili güçlük, zaman ve mekan karmaşası ve ruh hali, kişilik ve davranış değişiklikleri gibi belirtiler Alzheimer hastalığının en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor.

Alzheimer hastalığından koruyan ya da hastalığın ilerlemesini kesin olarak durduran bir tedavi olmamakla birlikte hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ve belirtileri azaltan tedaviler uygulanabiliyor.
Türkiye’de 70 yaş üstündeki kişilerin yaklaşık %11’inin Alzheimer hastası olduğu sonucuna ulaşılan bir araştırmaya göre ülkemizde yaklaşık 400.000 Alzheimer hastasının olduğu tahmin ediliyor. Toplumun bütün gruplarını etkileyen ve sosyal sınıf, cinsiyet, etnik grup ya da coğrafi bölge ile bir ilgisi bulunmayan hastalık, yaşlılar arasında daha sıklıkla görülmekle birlikte genç yaşta başlayan vakalar da görülebiliyor.

Prof. Dr. George Grossberg Hakkında
Prof. Dr. George T. Grossberg, 1948 yılında Macaristan’da doğdu. 1975 yılında ABD’de St. Louis Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1981 yılından bu yana aynı üniversitenin Psikiyatri ve İnsan Davranışı Departmanı, Geriyatrik Psikiyatri Bölümü direktörü olarak görev yapan Dr. Grossberg 1987 yılında doçent, 1990 yılında profesör unvanını aldı. Amerikan Psikiyatri Birliği onursal üyesi, Amerikan Geriyatrik Psikiyatri Derneği, Amerikan Geriyatri Derneği, Amerika Gerontoloji Derneği, Uluslararası Psikogeriyatri Derneği, Amerikan Medikal Direktörler Derneği, Biyolojik Psikiyatri Derneği, Uluslararası Geriyatrik Psikofarmakoloji Topluluğu, Uluslararası CNS Klinik Çalışmalar Metodolojisi Derneği, Doğu Missouri Psikiyatri Derneği üyesidir. Journal of Geriatric Psychiatry and Neurology gibi hakem değerlendirmesi yapılan birçok dergide değerlendirmeci olarak görev yapmakta, Clinical Geriatrics gibi bazı yayınların da editörler kurulunda yer almaktadır. Dr. Grossberg’in yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.

Prof. Dr. Gustavo Alva
Costa Mesa’da ATP Klinik Araştırmalarının medikal direktörüdür. 1990 yılında Universidad Autónoma de Guadalajara Tıp Fakültesi’nde (U.A.G.) eğitimini tamamladı. 2004-2006 döneminde Kaliforniya Üniversitesi Irvine Tıp Merkezi (UCIMC) Psikiyatri ve İnsan Davranışları Departmanında doçent olarak görev yaptı. 1999 yılından bu yana U.A.G. Tıp Fakültesi’nin Uluslararası Psikiyatri Programında konuk öğretim üyesidir. Dr. Alva, Bağımsız Hekimler Birliği başkanı, Amerikan Psikiyatri Birliği, Kaliforniya Psikiyatri Birliği, Amerikan Adli Tıp Kurulu ve Hispanik-Amerikan Biyomedikal Birliği gibi mesleki kuruluşların da üyesidir. Birçok araştırmanın baş araştırmacısı olarak çok sayıda ödül alan Dr. Alva’nın makaleleri hakem değerlendirmesi yapılan birçok dergide yayınlanmaktadır. Alzheimer Demansı, Şizofreni, Bipolar Bozukluk, Majör Depresif Bozukluk ve Anksiyete Bozuklukları özel ilgi alanlarıdır. Dr. Alva, etnik köken ile bu alanlar arasındaki ilişkinin yanı sıra genetik, nörolojik görüntüleme ve bu alandaki en yeni tedavilere odaklanmaktadır.

Novartis Hakkında:
Sağlık alanında dünyanın önde gelen kuruluşlarından biri olan Novartis, Türkiye’de de ilaç sektörünün lider firmalarından biridir. Novartis, yaşam kalitesini artırmayı ve süresini uzatmayı hedefleyen yenilikçi ürünleri keşfetmekte, geliştirmekte ve piyasaya sunmaktadır. Yalnız sağlık alanında faaliyet gösteren Novartis; yenilikçi ilaçlar, tasarruf sağlayan jenerik ilaçlar, koruyucu aşılar, tanı araçları ve tüketici sağlığı ürünlerinden oluşan geniş ürün portföyüyle hastaların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktadır. 2011 yılında Grubun devam eden operasyonlarında 58,5 milyar dolarlık net satış rakamına ulaşılırken bunun yaklaşık 9.2 milyar dolarlık kısmı Grup çapında Ar-Ge faaliyetlerine aktarılmıştır. Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Novartis Grubu firmaları dünya çapında 140 ülkede faaliyet göstermekte yaklaşık 124,000 kişiyi istihdam etmektedir. Türkiye’de yaklaşık 2.300 çalışanı ile 1956 yılından bu yana üretim pazarlama, ilaç Ar-Ge’si faaliyetlerini yürüten Novartis’in, biri hammadde olmak üzere 4 üretim tesisi bulunmaktadır.

(Toplam 36 defa izlendi, bugün 1 kere görüldü)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir